Pēdējie jaunumi

Svarīgākās ziņas Datu valsts inspekcijas mājaslapas jaunumu sadaļā.

Alkohola mazumtirdzniecības uzraudzībai saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likumu

Jauni un noderīgi dokumentu paraugi:

* Iekšējo drošības noteikumu paraugs

* Audita atzinuma paraugs

* Videonovērošanas zīmes paraugs

Tuvāka informācijaDatu valsts inspekcija:

    • uzrauga personas datu aizsardzības nodrošināšanu
    • akreditē un uzrauga uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzējus
    • uzrauga nevēlamu komerciālu sūtījumu aizliegumu ievērošanu

Aktuāli!

Veidlapa datu apstrādes reģistrācijai alkohola mazumtirdzniecības uzraudzībai saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma prasībām
Veidlapa

PRIVĀTPERSONĀM

Fizisko personu datu aizsardzības likums garantē personām tiesības uz privātuma aizsardzību.

 

Lasīt vairāk 

ORGANIZĀCIJĀM

Likums Jums nosaka pienākumus kā personas datu lietotājiem. Neriskējiet ar sankcijām: ieviesiet datu aizsardzības labāko praksi.

 

Lasīt vairāk 

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

Globalizācija datu apmaiņā liek Datu valsts inspekcijai aktīvi iesaistīties Eiropas un starptautiskajā sadarbībā.

 

Lasīt vairāk