Nākamie personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumi

Ievietots 24.04.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

• 2017.gada 29.septembrī, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas kārtot personas datu aizsardzības speciālista pārbaudījumu, var pieteikties līdz 2017.gada 15.septembrim, aizpildot un iesniedzot pievienoto Iesnieguma veidlapu un nepieciešamos dokumentus (uzrāda dokumentu oriģinālus)* un uzrādot personas apliecinošu dokumentu.• 2017.gada 30.novembrī, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas kārtot personas datu aizsardzības..
Lasīt vairāk »

Par Datu valsts inspekcijas darba laika izmaiņām 2017.gada 3.maijā

Ievietots 24.04.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē par darba laika izmaiņām  2017.gada 3.maijā: darba laiks no plkst.8:00 līdz plkst.15:30; telefonkonsultāciju laiks no plkst.13.00 līdz plkst.15.00.

Par vispārējo kritēriju sarakstu sūdzību par tiesībām “tikt aizmirstam” interneta vidē izskatīšanai

Ievietots 21.04.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

       Datu valsts inspekcija 2017.gada 11.aprīlī tikās ar Google Inc. pārstāvi Tomasu Gulbinas (Tomas Gulbinas), tikšanās reizē pārstāvji apsprieda aktuālākos jautājumus par tiesību “tikt aizmirstam” realizāciju un sadarbības pilnveidošanu starp Datu valsts inspekciju un Google Inc..        Izvērtējot saņemto informāciju un Latvijas pilsoņu interesi par tiesību..
Lasīt vairāk »

Priecīgas un saulainas Lieldienas!

Ievietots 13.04.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu 2017.gada 25.maijā

Ievietots 11.04.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija atgādina pretendentiem, kuri vēlas iegūt personas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju, ka nākamais personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums notiks 2017.gada 25.maijā, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas kārtot personas datu aizsardzības speciālista pārbaudījumu, var pieteikties līdz 2017.gada 12.maijam, aizpildot un iesniedzot  Iesnieguma veidlapu, kurai saskaņā ar Ministru..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcijas veikto pirmsreģistrācijas pārbaužu un pieņemto lēmumu personas datu apstrādes reģistrācijas procesā statistika 2017.gada janvārī, februārī un martā

Ievietots 11.04.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

  Datu valsts inspekcija informē, ka 2017.gadā reģistrētas 178 personas datu apstrādes un 51 izmaiņas personas datu apstrādes reģistrācijā, pieņemti 15 lēmumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrāciju, 10 lēmumi par personas datu apstrādes nereģistrāciju un 18 lēmumi par personas datu apstrādes reģistrāciju ar nosacījumu, tika veiktas un uzsāktas 185 pirmsreģistrācijas pārbaudes (par videonovērošanu saglabājot datus, personas datu nodošanu ārpus ES vai..
Lasīt vairāk »

Par Datu valsts inspekcijas darba laika izmaiņām 2017.gada 13.aprīlī

Ievietots 07.04.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Vai tiesām jāreģistrē sensitīvo personas datu apstrāde Datu valsts inspekcijā?

Ievietots 04.04.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka personas datu apstrāde ir jāveic saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu (turpmāk – FPDAL). FPDAL 7.pants paredz, ka personas datu apstrāde ir atļauta, ja tās veikšanai pastāv tiesisks pamats – pastāv vismaz viens FPDAL 7.panta nosacījums. Savukārt FPDAL 11.pants noteic, ka sensitīvo personas datu..
Lasīt vairāk »

Par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu

Ievietots 31.03.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka ir apkopoti 2017.gada otrā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma rezultāti. Kopumā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu kārtoja 15 pretendenti - 11 personām ir piešķirta personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācija. Apsveicam ar personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas iegūšanu! Diemžēl 4 pretendenti nav nokārtojuši personas datu..
Lasīt vairāk »

Par videoierakstu un audioierakstu veikšanu Latvijas Radio 4 raidījumā “Diena pēc dienas”

Ievietots 23.03.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

  Videonovērošanas kameras un noklausīšanās ierīces šobrīd pieejamas visiem. Kas un kur var ierakstīt un filmēt?  Kādos gadījumos var izmantot slepeni veiktus audio un video ierakstus?   Datu valsts inspekcija informē, ka šodien, 2017.gada 23.martā plkst. 10.00 – 10.30, Datu valsts inspekcijas pārstāvis sniegs informāciju par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību veicot un izmantojot audio vai video ierakstos. Viedoklis pēc mediju lūguma sniegts krievu valodā Latvijas..
Lasīt vairāk »