Kvalificēto personas datu aizsardzības speciālistu statistika Latvijā

Ievietots 12.12.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Ievērojot sabiedrības izteikto lielo interesi, Datu valsts inspekcija apkopoja personas datu aizsardzības speciālistu skaitu un informē, ka uz 2017.gada 12.decembrī Datu valsts inspekcija 220 personām ir piešķīrusi personas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju un izsniegusi personas datu aizsardzības speciālista apliecību. Janvāris – 92; Februāris – 92; Marts – 121; Aprīlis – 121; Maijs..
Lasīt vairāk »

Par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu rezultātiem

Ievietots 12.12.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka ir apkopoti 2017.gada piektā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma rezultāti. Kopumā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu kārtoja 87 pretendenti - 46 personām ir piešķirta personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācija. Apsveicam ar personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas iegūšanu! Diemžēl 41 pretendents nav nokārtojis personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas..
Lasīt vairāk »

Vai namu apsaimniekotāji kāpņu telpās var izvietot informāciju par komunālo maksājumu parādniekiem?

Ievietots 08.12.2017. · sadaļā 1.lapa, Arhīvs

Namu apsaimniekotājiem personas datu apstrādi paredz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums. Atbilstoši minētā likuma 14.panta ceturtajai daļai, pārvaldniekam ir pienākums savlaicīgi informēt dzīvojamās mājas īpašniekus par atsevišķa dzīvojamās mājas īpašnieka darbību vai bezdarbību (tajā skaitā uz pārvaldīšanas uzdevuma pamata iegūto saistību neizpildi), kas skar vai var skart citu dzīvojamās mājas īpašnieku..
Lasīt vairāk »

Par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma norises vietu

Ievietots 28.11.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem

Datu valsts inspekcija informē, ka personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums notiks 2017.gada 30.novembrī plkst. 10.00,  Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, 21.auditorijā,  Rīgā. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 vai nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.

Nākamie personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumi

Ievietots 24.11.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

• 2018.gada 30.janvārī, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas kārtot personas datu aizsardzības speciālista pārbaudījumu, var pieteikties līdz 2018.gada 15.janvārim, aizpildot un iesniedzot pievienoto Iesnieguma veidlapu un nepieciešamos dokumentus (uzrāda dokumentu oriģinālus)* un uzrādot personas apliecinošu dokumentu. • 2018.gada 20.februārī, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas..
Lasīt vairāk »

Par klātienes konsultāciju pretendentiem, kuri plāno kārtot personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu

Ievietots 23.11.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka konsultācija, kura paredzēta pretendentiem, kuri 2017.gada 30.novembrī kārtos personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu, notiks 2017.gada 28.novembrī no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00, Rīgā, Klijānu ielā 7, Veselības inspekcijā. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131..
Lasīt vairāk »

Seminārs personas datu aizsardzības speciālistiem š.g. 24.novembrī – NORISES VIETA

Ievietots 21.11.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka seminārs personas datu aizsardzības speciālistiem notiks 2017.gada 24.novembrī plkst. 10.00, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 10, SIA “Astor Riga Hotel”. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 vai nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.

Par tīmekļa vietnē www.krapnieki.org veikto personas datu apstrādi

Ievietots 10.11.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) rīcībā esošā informācija liecina, ka tīmekļa vietnē www.krapnieki.org (turpmāk – Tīmekļa vietne) tiek veikta vairāku desmitu personu nelikumīga personas datu (datu subjektu un viņu ģimenes locekļu vārda, uzvārda, adreses, telefona numura, attēla, persona koda un citas informācijas) apstrāde. Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 96. pantu..
Lasīt vairāk »

29. panta darba grupas izstrādātās vadlīnijas par atsevišķiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas jautājumiem

Ievietots 10.11.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija atgādina, ka, sākot ar 2018. gada 25. maiju, tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Lai..
Lasīt vairāk »

Par darba laika izmaiņām 2017.gada 17.novembrī

Ievietots 07.11.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Informējam par darba laika izmaiņām Datu valsts inspekcijā  2017.gada 17.novembrī: darba laiks no plkst.8:00 līdz plkst.14:00 telefonkonsultāciju laiks no plkst.10.00 līdz plkst.12.00.