Piedalies konferencē “E-volution of data protection” (Tartu) 2017

Ievietots 14.08.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka no 2017.gada 6.septembra līdz 2017.gada 8.septembrim, Tartu (Igaunijā) norisināsies konference “Datu aizsardzības evolūcija” (E-volution of data protection). Konferencē piedalīsies datu aizsardzības pārstāvji gan no publiskā, gan privātā sektora. Ņemot vērā to, ka 2018.gada 25.maijs strauji tuvojas, tad konferences laikā tiks skatīti galvenie jautājumi Vispārīgās datu..
Lasīt vairāk »

Vai mājas pārvaldniekam pēc dzīvokļu īpašnieku pieprasījuma ir tiesības izsniegt citu dzīvokļu īpašnieku personas datus saturošu informāciju (dzīvokļa īpašnieka vārdu, uzvārdu, deklarētās/faktiskās dzīvesvietas adresi u.c.), kas nepieciešama dzīvokļu īpašnieku kopības sapulces sasaukšanai?

Ievietots 09.08.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk – FPDAL) 2.panta 9.punktu par personas datu apstrādes atbilstību FPDAL ir atbildīgs pārzinis – fiziskā vai juridiskā persona, valsts vai pašvaldību institūcija, kura nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus (šajā gadījumā pārzinis ir mājas pārvaldnieks). Pārzinim personas datu apstrāde ir..
Lasīt vairāk »

Par rīcības kodeksiem

Ievietots 02.08.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Ņemot vērā tirgus dalībnieku pausto interesi par Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) iekļauto personas datu aizsardzības rīku izstrādi un izmantošanas uzsākšanu ikdienas darbā, publiskojam nelielu..
Lasīt vairāk »

Kādēļ gaidīt? Izmantojat arī šo iespēju, lai sagatavotos Vispārīgas datu aizsardzības regulas ieviešanai!

Ievietots 21.07.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Professional Evaluation and Certification Board (PECB) jeb Profesionālās novērtēšanas un sertificēšanas padome (turpmāk tekstā- PECB) ir personu, vadības sistēmu un produktu novērtēšanas un sertificēšanas iestāde, kuras darbība atbilst augstākajiem starptautiskajiem standartiem. PECB organizē apmācību, testēšanu, sniedz audita un sertificēšanas pakalpojumus dažādās jomās, tādās kā, informācijas tehnoloģiju drošība, uzņēmējdarbība, kvalitātes valdības..
Lasīt vairāk »

Personas datu apstrādei ir jābūt tiesiskai, nepieciešamā apjomā elektronisko izsoļu vietnē

Ievietots 20.07.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē, ka, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk – FPDAL) 29.panta pirmo daļu un trešās daļas 1. un 4.punktu un Latvijas Republikas tiesībsarga (turpmāk – Tiesībsargs) 2017. gada 12. aprīļa atzinumu Nr.6-6/10 pārbaudes lietā Nr.2016-10-5F (turpmāk – Atzinums), veica pārbaudi par elektronisko..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcija īsteno iniciatīvu “Konsultē vispirms” – kā kļūt par uzticamu personas datu pārzini Jelgavā!

Ievietots 19.07.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2017. gada 18. jūlijā Datu valsts inspekcijas pārstāvji viesojās Jelgavā un iniciatīvas “Konsultē vispirms” ietvaros bezmaksas lekcijā sniedza noderīgu informāciju par personu datu aizsardzību un izmaiņām, kas sagaidāmas sākot ar 2018. gada 25. maiju, kad tiks piemērota jaunā Vispārīgā datu aizsardzības regula. Informatīvā lekcija norisinājās Jelgavas pilsētas pašvaldībā, kur kopumā pulcējās vairāk nekā 160..
Lasīt vairāk »

Personas datu aizsardzības speciālist – vai Tu zini visas iespējas, izmanto vairāk!

Ievietots 07.07.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem

Sākot ar 2018.gada 25.maiju tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kas paredz, ka saskaņā ar VDAR 37. pantā noteiktajiem gadījumiem,..
Lasīt vairāk »

Datu aizsardzība – Labāki noteikumi maziem uzņēmumiem

Ievietots 06.07.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

No 2018. gada maija tiks ieviesti stingrāki noteikumi par datu aizsardzību, kas ļaus pilsoņiem labāk pārvaldīt savus datus un uzņēmumiem strādāt vienlīdzīgos apstākļos. Vieni un tie paši noteikumi attieksies uz visiem uzņēmumiem, kas darbojas ES. Eiropas Komisija ir izstrādājusi infografiku “Datu aizsardzība – Labāki noteikumi maziem uzņēmumiem”. Uzziniet, kā tas..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcija visbiežāk konsultē pirms soda

Ievietots 06.07.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Vadošais eksporta konsultāciju un tirgus analīzes uzņēmums Baltijā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GatewayBaltic” pēc Ekonomikas ministrijas pasūtījuma laika periodā no 2016.gada oktobra līdz 2017.gada februārim veica pētījumu par “Administratīvās procedūras un uzņēmējdarbības vide Latvijā”. Pēc veiktā pētījuma pieejamajiem datiem, salīdzinot ar citām Latvijas uzraudzības iestādēm,  konsultācijas pirms soda naudas piemērošanu..
Lasīt vairāk »

Arī Datu valsts inspekcija piedalās iniciatīvā “Konsultē vispirms”

Ievietots 05.07.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija ir viena no Latvijas uzraudzības iestādēm, kura  2017.gada 15.jūnijā parakstīja sadarbības memorandu par “Konsultē vispirms“ principa iedzīvināšanu, veicinot valsts pārvaldes iestāžu uz klientu orientētu darbību. “Konsultē vispirms” princips paredz valsts pārvaldes uzraudzības iestādēm sadarboties ar uzņēmējiem un strādāt pēc principa, ka galvenais nav sodīt, bet gan būt..
Lasīt vairāk »