Kvalificēto personas datu aizsardzības speciālistu statistika Latvijā

Ievietots 17.10.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Ievērojot sabiedrības izteikto lielo interesi, Datu valsts inspekcija apkopoja personas datu aizsardzības speciālistu skaitu un informē, ka uz 2017.gada 17.oktobri Datu valsts inspekcija 174 personām ir piešķīrusi personas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju un izsniegusi personas datu aizsardzības speciālista apliecību. Janvāris – 92; Februāris – 92; Marts – 121; Aprīlis –..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcijas uzliktie pienākumi personas datu apstrādes jomās statistika par 2017.gadā

Ievietots 13.10.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2017.gadā no 2.janvāra līdz 29.septembrim kopumā uzlikti 19 pienākumi personas datu apstrādes jomā. Mēnesis Tēma Janvāris Rēķina ievietošana pastkastītē neaizlīmēta veidā, vai neievietojot aploksnē Februāris Divi lēmumi par pienākumu attiecībā uz par personas datu saturošās dokumentācijas kopēšanu Marts Zīmes izvietošana, kas brīdina par videonovērošanas veikšanu...
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcijas veikto pirmsreģistrācijas pārbaužu un pieņemto lēmumu personas datu apstrādes reģistrācijas procesā statistika 2017.gadā (janvāris – septembris)

Ievietots 13.10.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2017.gadā reģistrētas 484 personas datu apstrādes un 173 izmaiņas personas datu apstrādes reģistrācijā, pieņemti 62 lēmumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrāciju, 39 lēmumi par personas datu apstrādes nereģistrāciju un 79 lēmumi par personas datu apstrādes reģistrāciju ar nosacījumu, tika veiktas un uzsāktas 420 pirmsreģistrācijas pārbaudes (par videonovērošanu saglabājot datus, personas datu..
Lasīt vairāk »

Jaunais Personas datu apstrādes likums precizēs Vispārīgās datu aizsardzības regulas pielietojumu Latvijā

Ievietots 12.10.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Ceturtdien, 12. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika atbalstīts Tieslietu ministrijas izstrādātais likumprojekts – “Personas datu apstrādes likums”, kas nosaka Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – Regulas) piemērošanu Latvijā. Regulas piemērošana tiks uzsākta 2018. gada 25. maijā, nosakot vienādus noteikumus personas datu aizsardzībai visā Eiropas Savienībā (ES). Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis..
Lasīt vairāk »

Par Datu valsts inspekcijas aktivitātēm 2017.gadā, gatavojoties Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanas uzsākšanai

Ievietots 06.10.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka, sākot ar 2018. gada 25. maiju, tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Līdz ar to, lai veicinātu..
Lasīt vairāk »

Par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu rezultātiem

Ievietots 06.10.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka ir apkopoti 2017.gada ceturtā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma rezultāti. Kopumā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu kārtoja 52 pretendenti - 37 personām ir piešķirta personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācija. Apsveicam ar personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas iegūšanu! Diemžēl 15 pretendenti nav nokārtojuši personas datu aizsardzības speciālista..
Lasīt vairāk »

Par datu subjektu personas datu apstrādi interneta vietnē www.locatefamily.com

Ievietots 04.10.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcijas (turpmāk – inspekcija) rīcībā esošā informācija liecina, ka interneta vietnē www.locatefamily.com tiek veikta Latvijas iedzīvotāju personas datu (vārda, uzvārda, adreses, telefona numura) apstrāde. Inspekcija, izmantojot instrumentu domēna informācijas noteikšanai Whois, konstatēja, ka portāla locatefamily.com domēna vārda lietotājs nav reģistrēts Latvijā, bet ir reģistrēts Kanādā. Fizisko personu datu..
Lasīt vairāk »

Atvērto durvju dienā jaunieši piedalās orientēšanās spēlē “Temīdas skrējiens”

Ievietots 02.10.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Piektdien, 29. septembrī, Tieslietu ministrijā norisinājās Atvērto durvju diena, kuras ietvaros jaunieši piedalījās orientēšanās spēlē “Temīdas skrējiens” un apmeklēja Tieslietu ministriju un tās padotības iestādes – Valsts valodas centru, Valsts probācijas dienestu, Uzņēmumu reģistru un Datu valsts inspekciju, iepazīstoties ar iestāžu darbu un funkcijām.             Sagaidot pasākuma dalībniekus Tieslietu ministrijā un atklājot..
Lasīt vairāk »

Par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma norises vietu

Ievietots 26.09.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem

Datu valsts inspekcija informē, ka personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums notiks 2017.gada 29.septembrī plkst. 10.00,  Magnum konferenču zāle - Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (LU DAC), Jelgavas ielā 1, Torņakalnā, Rīgā. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 vai nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.

Personas datu apstrāde žurnalistikas vajadzībām

Ievietots 26.09.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija norāda, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk – FPDAL) 2.panta 3. un 4.punktu personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, savukārt personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem veikta darbība, jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot..
Lasīt vairāk »