Personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums

Ievietots 02.12.2015. · sadaļā Arhīvs

Datu valsts inspekcija informē, ka personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums notiks 2015.gada 18.decembrī, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas kārtot personas datu aizsardzības speciālista pārbaudījumu, var pieteikties līdz 2015.gada 11.decembrim, aizpildot un iesniedzot pievienoto Iesnieguma veidlapu un nepieciešamos dokumentus (uzrāda dokumentu oriģinālus)* un uzrādot personas apliecinošu dokumentu...
Lasīt vairāk »

Seminārs personas datu aizsardzības speciālistiem (precizēta norises vieta)

Ievietots 02.11.2015. · sadaļā Arhīvs

Datu valsts inspekcija saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība” 27.1.punktu organizē semināru personas datu aizsardzības speciālistiem. Seminārs notiks š.g. 4.novembrī Astor Riga Hotel Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 10, Mikhail Tal konferenču zālē no pulksten 12:00 līdz 16:30. Dalības maksa seminārā saskaņā..
Lasīt vairāk »

29. panta darba grupas 101.sanāksme

Ievietots 16.06.2015. · sadaļā Arhīvs

Datu valsts inspekcijas direktore Signe Plūmiņa š.g. 16. un 17.jūnijā piedalās Direktīvas 95/46/EK 29.panta darba grupas 101.sanāksmē, kas notiek Briselē, Beļģijā.

Seminārs par personas datu aizsardzību

Ievietots 08.06.2015. · sadaļā Arhīvs

Datu valsts inspekcija 2015.gada 17.jūnijā organizē semināru par personas datu aizsardzību. Dalība seminārā Jums palīdzēs izprast Fizisko personu datu aizsardzības likuma normu piemērošanu, kā arī iegūt atbildes uz Jums interesējošiem jautājumiem kā, piemēram: kā nodrošināt tiesisku personas datu apstrādi; kādas ir datu subjektu tiesības; vai un kādus dokumentus pārzinis drīkst..
Lasīt vairāk »

Seminārs personas datu aizsardzības speciālistiem (precizēta norises vieta)

Ievietots 16.04.2015. · sadaļā Arhīvs, Speciālistiem

Datu valsts inspekcija saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība” 27.1.punktu organizē semināru personas datu aizsardzības speciālistiem. Seminārs notiks š.g. 13.maijā Astor Riga Hotel Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 10, Mikhail Tal konferenču zālē no plkst. 12:00 līdz 16:30. Dalības maksa seminārā saskaņā..
Lasīt vairāk »

29.panta darba grupas 100.sanāksme

Ievietots 14.04.2015. · sadaļā Arhīvs

Datu valsts inspekcijas direktore Signe Plūmiņa š.g. 14. un 15.aprīlī piedalās Direktīvas 95/46/EK 29.panta darba grupas 100.sanāksmē, kas notiek Briselē, Beļģijā.

Diskusija “Eiropas Datu aizsardzības reforma – ledus kūst”

Ievietots 03.03.2015. · sadaļā Arhīvs

Šodien plkst.13.00 Eiropas Parlamenta Informācijas birojā notiks EP deputātes Marju Lauristinas (Igaunija) diskusija ar interešu grupu pārstāvjiem „Eiropas Datu aizsardzības reforma – ledus kūst”. Šī ir viena no diskusijām, kas ietekmēs to, kāda būs Datu reformas finālversija. EP ziņotāja M. Lauristina ir to EP deputātu vidū, kas atbild par šo..
Lasīt vairāk »

Ikgadējā Baltijas valstu personas datu aizsardzības uzraudzības institūciju sanāksme

Ievietots 25.02.2015. · sadaļā Arhīvs

2015.gada 26.-27.februārī Pērnavā, Igaunijā notiks ikgadējā Baltijas valstu personas datu aizsardzības uzraudzības institūciju sanāksme, kuras ietvaros tiks diskutēts par 2014.gada ietvaros paveikto, prioritātēm 2015.gadā, kā arī tiks izskatīti rezultāti par veikto vienoto pārbaudi personas datu apstrādes un aizsardzības jomā, kas tika īstenota uzņēmumos, kas sniedz SPA pakalpojumus. Plānots panākt vienošanos..
Lasīt vairāk »

Ievietots 28.01.2015. · sadaļā Arhīvs

29.janvārī Datu valsts inspekcijas direktore Signe Plūmiņa piedalīsies Latvijas Radio 4 raidījumā “Diena pēc dienas” (День за днем) plkst.9:30, lai diskutētu par aktuālajiem personas datu aizsardzības jautājumiem.

Tikšanās ar uzņēmējiem par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ievietots 27.01.2015. · sadaļā Arhīvs

Datu valsts inspekcijas direktore Signe Plūmiņa š.g. 28.janvārī piedalīsies Jūrmalas pilsētas domes uzņēmēju konsultatīvās padomes sanāksmē, lai diskutētu par aktuālajiem personas datu aizsardzības jautājumiem.