Par klātienes konsultāciju pretendentiem, kuri plāno kārtot personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu

Ievietots 18.09.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem

Datu valsts inspekcija informē, ka konsultācija, kura paredzēta pretendentiem, kuri 2017.gada 29.septembrī kārtos personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu, notiks 2017.gada 19.septembrī no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00, (laiks mainīts) Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a, 146.auditorijā,Rīgas Stradiņa universitātē. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru..
Lasīt vairāk »

Par klātienes konsultāciju pretendentiem, kuri plāno kārtot personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu

Ievietots 12.09.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka konsultācija, kura paredzēta pretendentiem, kuri 2017.gada 29.septembrī kārtos personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu notiks 2017.gada 19.septembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00. Norises vieta tiks precizēta 2017.gada 18.septembrī. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131..
Lasīt vairāk »

Seminārs personas datu aizsardzības speciālistiem š.g. 13.septembrī – NORISES VIETA

Ievietots 11.09.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka seminārs personas datu aizsardzības speciālistiem notiks 2017.gada 13.septembrī plkst. 12.00,  Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 10, SIA “Astor Riga Hotel”. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 vai nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.

ATGĀDINĀJUMS par personas datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas pārbaudījumu

Ievietots 31.08.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem

Atgādinam pretendentiem, kuri vēlas iegūt personas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju, ka tuvākais personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums notiks 2017.gada 29.septembrī, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas kārtot personas datu aizsardzības speciālista pārbaudījumu 2017.gada 29.septembrī, var pieteikties līdz 2017.gada 15.septembrim, aizpildot un iesniedzot  Iesnieguma veidlapu, kurai saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra..
Lasīt vairāk »

Komerciāls paziņojums – katru dienu Tavā e-pastā un viedtālrunī!

Ievietots 25.08.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem

Datu valsts inspekcija (turpmāk – Inspekcija) Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma (turpmāk – ISPL) 12.panta pirmajā daļā un 13.panta pirmajā daļā noteiktās kompetences ietvaros norāda, ka paziņojumu, kas atbilst ISPL 1.panta 3.punktā noteiktajam, ir atzīstama par komerciālu paziņojumu sūtīšanu, un tādējādi šāda paziņojuma sūtīšana ir jāveic, ievērojot ISPL un Fizisko personu..
Lasīt vairāk »

Kādēļ gaidīt? Izmantojat arī šo iespēju, lai sagatavotos Vispārīgas datu aizsardzības regulas ieviešanai!

Ievietots 21.07.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Professional Evaluation and Certification Board (PECB) jeb Profesionālās novērtēšanas un sertificēšanas padome (turpmāk tekstā- PECB) ir personu, vadības sistēmu un produktu novērtēšanas un sertificēšanas iestāde, kuras darbība atbilst augstākajiem starptautiskajiem standartiem. PECB organizē apmācību, testēšanu, sniedz audita un sertificēšanas pakalpojumus dažādās jomās, tādās kā, informācijas tehnoloģiju drošība, uzņēmējdarbība, kvalitātes valdības..
Lasīt vairāk »

Personas datu aizsardzības speciālist – vai Tu zini visas iespējas, izmanto vairāk!

Ievietots 07.07.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem

Sākot ar 2018.gada 25.maiju tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kas paredz, ka saskaņā ar VDAR 37. pantā noteiktajiem gadījumiem,..
Lasīt vairāk »

Par semināru personas datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas celšanai

Ievietots 13.06.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem

Datu valsts inspekcija saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība” 27.1.punktu organizē semināru personas datu aizsardzības speciālistiem. 1. 2017.gada 13.septembrī, no pulksten 12.00 līdz 16.30. Pieteikšanās semināram līdz 2017.gada 31.augustam (ieskaitot). 2. 2017.gada 24.novembrī, no pulksten 10.00 līdz 14.30. Pieteikšanās semināram līdz 2017.gada..
Lasīt vairāk »

Par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu rezultātiem

Ievietots 01.06.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem

Datu valsts inspekcija informē, ka ir apkopoti 2017.gada trešā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma rezultāti. Kopumā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu kārtoja 37 pretendenti - 23 personām ir piešķirta personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācija. Apsveicam ar personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas iegūšanu! Diemžēl 14 pretendenti nav nokārtojuši personas datu aizsardzības..
Lasīt vairāk »

Par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma norises vietu

Ievietots 19.05.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem

Datu valsts inspekcija informē, ka personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums notiks 2017.gada 25.maijā plkst. 11.00,  Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 10, SIA “Astor Riga Hotel”. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 vai nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.