Nākamie personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumi

Ievietots 24.11.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

• 2018.gada 30.janvārī, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas kārtot personas datu aizsardzības speciālista pārbaudījumu, var pieteikties līdz 2017.gada 15.janvārim, aizpildot un iesniedzot pievienoto Iesnieguma veidlapu un nepieciešamos dokumentus (uzrāda dokumentu oriģinālus)* un uzrādot personas apliecinošu dokumentu. • 2018.gada 20.februārī, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas..
Lasīt vairāk »

Par klātienes konsultāciju pretendentiem, kuri plāno kārtot personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu

Ievietots 23.11.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka konsultācija, kura paredzēta pretendentiem, kuri 2017.gada 30.novembrī kārtos personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu, notiks 2017.gada 28.novembrī no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00, Rīgā, Klijānu ielā 7, Veselības inspekcijā. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131..
Lasīt vairāk »

Seminārs personas datu aizsardzības speciālistiem š.g. 24.novembrī – NORISES VIETA

Ievietots 21.11.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka seminārs personas datu aizsardzības speciālistiem notiks 2017.gada 24.novembrī plkst. 10.00, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 10, SIA “Astor Riga Hotel”. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 vai nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.

Par tīmekļa vietnē www.krapnieki.org veikto personas datu apstrādi

Ievietots 10.11.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) rīcībā esošā informācija liecina, ka tīmekļa vietnē www.krapnieki.org (turpmāk – Tīmekļa vietne) tiek veikta vairāku desmitu personu nelikumīga personas datu (datu subjektu un viņu ģimenes locekļu vārda, uzvārda, adreses, telefona numura, attēla, persona koda un citas informācijas) apstrāde. Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 96. pantu..
Lasīt vairāk »

29. panta darba grupas izstrādātās vadlīnijas par atsevišķiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas jautājumiem

Ievietots 10.11.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija atgādina, ka, sākot ar 2018. gada 25. maiju, tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Lai..
Lasīt vairāk »

Par darba laika izmaiņām 2017.gada 17.novembrī

Ievietots 07.11.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Informējam par darba laika izmaiņām Datu valsts inspekcijā  2017.gada 17.novembrī: darba laiks no plkst.8:00 līdz plkst.14:00 telefonkonsultāciju laiks no plkst.10.00 līdz plkst.12.00.

Viltus profils, kurš izplatīja informāciju Latvijas nacionālās aviokompānijas «airBaltic» vārdā sociālajā tīklošanas vietnē “Facebook”, ir dzēsts

Ievietots 03.11.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka, sadarbībā ar Facebook Inc. , viltus profils, kurš izplatīja informāciju Latvijas nacionālās aviokompānijas «airBaltic» vārdā sociālajā tīklošanas vietnē “Facebook”, ir dzēsts. Masu medijos 2017. gada 30. oktobrī izskanēja informācija, ka sociālajā tīklošanas vietnē «Facebook» Latvijas nacionālās aviokompānijas «airBaltic» vārdā, izmantojot viltus profilu,tika izplatīta informācija, kurā..
Lasīt vairāk »

Personas datu apstrāde sociālo tīklošanu vietnēs

Ievietots 03.11.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Brīvība ir iespēja izvēlēties /Zigmārs Liepiņš/ Līdz ar tehnoloģiju attīstību un plašāku interneta pieejamību pieaug arī riski, ka personas dati, ko pats cilvēks ir publiskojis var tikt izmantoti tādiem datu apstrādes mērķiem, kas nesaskan ar cilvēka interesēm – Izdevīgākā preču iegādes piedāvājuma vietā cilvēks saņem piedāvājumu par preci, kuru jau..
Lasīt vairāk »

Par Datu valsts inspekcijas aktivitātēm 2017.gada desmit mēnešos, gatavojoties Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanas uzsākšanai

Ievietots 02.11.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Par Datu valsts inspekcijas aktivitātēm 2017.gada oktobra mēnesī, gatavojoties Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanas uzsākšanai

Ievietots 01.11.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka, sākot ar 2018. gada 25. maiju, tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Līdz ar to,..
Lasīt vairāk »