Kādēļ gaidīt? Izmantojat arī šo iespēju, lai sagatavotos Vispārīgas datu aizsardzības regulas ieviešanai!

Ievietots 21.07.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Professional Evaluation and Certification Board (PECB) jeb Profesionālās novērtēšanas un sertificēšanas padome (turpmāk tekstā- PECB) ir personu, vadības sistēmu un produktu novērtēšanas un sertificēšanas iestāde, kuras darbība atbilst augstākajiem starptautiskajiem standartiem. PECB organizē apmācību, testēšanu, sniedz audita un sertificēšanas pakalpojumus dažādās jomās, tādās kā, informācijas tehnoloģiju drošība, uzņēmējdarbība, kvalitātes valdības..
Lasīt vairāk »

Personas datu apstrādei ir jābūt tiesiskai, nepieciešamā apjomā elektronisko izsoļu vietnē

Ievietots 20.07.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē, ka, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk – FPDAL) 29.panta pirmo daļu un trešās daļas 1. un 4.punktu un Latvijas Republikas tiesībsarga (turpmāk – Tiesībsargs) 2017. gada 12. aprīļa atzinumu Nr.6-6/10 pārbaudes lietā Nr.2016-10-5F (turpmāk – Atzinums), veica pārbaudi par elektronisko..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcija īsteno iniciatīvu “Konsultē vispirms” – kā kļūt par uzticamu personas datu pārzini Jelgavā!

Ievietots 19.07.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2017. gada 18. jūlijā Datu valsts inspekcijas pārstāvji viesojās Jelgavā un iniciatīvas “Konsultē vispirms” ietvaros bezmaksas lekcijā sniedza noderīgu informāciju par personu datu aizsardzību un izmaiņām, kas sagaidāmas sākot ar 2018. gada 25. maiju, kad tiks piemērota jaunā Vispārīgā datu aizsardzības regula. Informatīvā lekcija norisinājās Jelgavas pilsētas pašvaldībā, kur kopumā pulcējās vairāk nekā 160..
Lasīt vairāk »

Datu aizsardzība – Labāki noteikumi maziem uzņēmumiem

Ievietots 06.07.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

No 2018. gada maija tiks ieviesti stingrāki noteikumi par datu aizsardzību, kas ļaus pilsoņiem labāk pārvaldīt savus datus un uzņēmumiem strādāt vienlīdzīgos apstākļos. Vieni un tie paši noteikumi attieksies uz visiem uzņēmumiem, kas darbojas ES. Eiropas Komisija ir izstrādājusi infografiku “Datu aizsardzība – Labāki noteikumi maziem uzņēmumiem”. Uzziniet, kā tas..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcija visbiežāk konsultē pirms soda

Ievietots 06.07.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Vadošais eksporta konsultāciju un tirgus analīzes uzņēmums Baltijā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GatewayBaltic” pēc Ekonomikas ministrijas pasūtījuma laika periodā no 2016.gada oktobra līdz 2017.gada februārim veica pētījumu par “Administratīvās procedūras un uzņēmējdarbības vide Latvijā”. Pēc veiktā pētījuma pieejamajiem datiem, salīdzinot ar citām Latvijas uzraudzības iestādēm,  konsultācijas pirms soda naudas piemērošanu..
Lasīt vairāk »

Arī Datu valsts inspekcija piedalās iniciatīvā “Konsultē vispirms”

Ievietots 05.07.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija ir viena no Latvijas uzraudzības iestādēm, kura  2017.gada 15.jūnijā parakstīja sadarbības memorandu par “Konsultē vispirms“ principa iedzīvināšanu, veicinot valsts pārvaldes iestāžu uz klientu orientētu darbību. “Konsultē vispirms” princips paredz valsts pārvaldes uzraudzības iestādēm sadarboties ar uzņēmējiem un strādāt pēc principa, ka galvenais nav sodīt, bet gan būt..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcijas veikto pirmsreģistrācijas pārbaužu un pieņemto lēmumu personas datu apstrādes reģistrācijas procesā statistika 2017.gadā (janvāris – jūnijs)

Ievietots 05.07.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2017.gadā reģistrētas 349 personas datu apstrādes un 116 izmaiņas personas datu apstrādes reģistrācijā, pieņemti 39 lēmumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrāciju, 22 lēmumi par personas datu apstrādes nereģistrāciju un 43 lēmumi par personas datu apstrādes reģistrāciju ar nosacījumu, tika veiktas un uzsāktas 395 pirmsreģistrācijas pārbaudes (par videonovērošanu saglabājot datus, personas datu nodošanu ārpus ES vai..
Lasīt vairāk »

Skaistus, skanīgus un gaišus Līgo svētkus!

Ievietots 21.06.2017. · sadaļā Ziņas

Eiropas Savienības šķīrējtiesnešiem jaunas iespējas

Ievietots 21.06.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2016.gada 12.jūlijā Eiropas Komisija pieņēma regulējumu par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu privātuma vairogu, kas aizsargā ikvienas personas  Eiropas Savienībā pamattiesības gadījumos, kad personas dati tiek pārsūtīti uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kā arī nodrošina juridisko noteiktību uzņēmumiem, kuri izmanto transatlantisko datu pārsūtīšanu. Lai nodrošinātu Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/1250..
Lasīt vairāk »

Tev jau ir jautājums uz kuru vēlies saņemt atbildi?

Ievietots 16.06.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija aicina Tevi 30.jūnijā no plkst. 12.30 līdz plkst. 13.45 uz diskusiju, kuras laikā Tev būs iespēja saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu par personas datu aizsardzību! Kas? Kur? Ko? Kad? Datu valsts inspekcija sadarbībā ar Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociāciju piedalās sarunu festivālā “Lampa”, Cēsīs,..
Lasīt vairāk »