29. panta darba grupas izstrādātās vadlīnijas par atsevišķiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas jautājumiem

Ievietots 26.04.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija atgādina, ka, sākot ar 2018. gada 25. maiju, tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Lai..
Lasīt vairāk »

Par klātienes konsultāciju pretendentiem, kuri plāno kārtot personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu 8.maijā

Ievietots 24.04.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka konsultācija, kura paredzēta pretendentiem, kuri 2018.gada 8.maijā kārtos personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu, notiks 2018.gada 2.maijā no plkst. 12.30 līdz plkst. 14.30, Rīgā, Klijānu ielā 7, Veselības inspekcijā. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 vai nosūtot..
Lasīt vairāk »

Par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu rezultātiem

Ievietots 23.04.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka ir apkopoti 2018.gada ceturtā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma rezultāti. Kopumā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu kārtoja 101 pretendenti - 83 personām ir piešķirta personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācija. Apsveicam ar personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas iegūšanu! Diemžēl 18 pretendenti nav nokārtojuši personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu...
Lasīt vairāk »

Nākamais personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums

Ievietots 10.04.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka nākamais personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums notiks 2018.gada 8.maijā, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas kārtot personas datu aizsardzības speciālista pārbaudījumu, var pieteikties līdz 2018.gada 24.aprīlim (ieskaitot), aizpildot un iesniedzot Iesnieguma veidlapu, pievienojot nepieciešamo dokumentu kopijas (uzrāda dokumentu oriģinālus)* un uzrādot personas..
Lasīt vairāk »

Par telefonkonsultāciju laika izmaiņām no 2018.gada 12.aprīļa

Ievietots 10.04.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Informējam, ka saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas tiešu piemērošanu 2018.gada 25.maijā, Datu valsts inspekcija veic izmaiņas telefonkonsultāciju laikā. Sākot ar 2018.gada 12.aprīlī telefonkonsultācijas no pirmdienas līdz ceturtdienai tiek pagarinātas par vienu stundu, t.i. no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00, piektdienās telefonkonsultāciju laiks no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00.  

Par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma norises vietu

Ievietots 05.04.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums notiks 2018.gada 12.aprīlī , plkst. 10.00, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, 500.auditorijā. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 vai nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi..
Lasīt vairāk »

Aicinām uz mediju pasākumu par Vispārīgo datu aizsardzības regulu

Ievietots 27.03.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Kā pareizi rīkoties, ja Jums tiek piedāvāts kukulis?

Ievietots 26.03.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

 

Eiropas Savienības datu aizsardzības noteikumu reforma

Ievietots 22.03.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

ES jaunie datu aizsardzības noteikumi stājas spēkā 2018. gada 25. maijā, un visiem uzņēmumiem ir pienākums tos ievērot. Tas nozīmē, ka daudziem uzņēmumiem būs attiecīgi jāpielāgo sava datu apstrādes prakse, savukārt daudziem MVU varēs piemērot atkāpes. Ar jauno regulu visā Eiropā tiek izveidots vienots noteikumu kopums, kas uzņēmējdarbības apstākļus padarīs..
Lasīt vairāk »

Par Datu valsts inspekcijas darba laika izmaiņām svētku laikā

Ievietots 20.03.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Informējam par darba laika izmaiņām Datu valsts inspekcijā  2018.gada 29. un 30. martā, 2.aprīlī: