Personas apliecinošs dokuments un personas dati kā ķīla pakalpojuma saņemšanai

Ievietots 12.06.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Vai pakalpojuma sniedzējs – konkrētajā gadījumā ūdensmotociklu iznomātājs – ir tiesīgs pieprasīt atstāt ķīlā personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti, tiesības)? Saskaņa ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta 7.punktu par personas datu apstrādi ir atbildīgs pārzinis – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati..
Lasīt vairāk »

Datu regula atvieglo nosacījumus un mazina administratīvo slogu uzņēmējdarbībā licences saņemšanai Nodarbinātības valsts aģentūrā un Patērētāju tiesību aizsardzības centrā

Ievietots 07.06.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Sākot ar 2018.gada 25.maiju tika uzsākta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) piemērošana. Informējam, ka Regula neparedz datu apstrādes reģistrācijas prasības Datu..
Lasīt vairāk »

Tiesībsargs publicē informāciju par Vispārīgo datu aizsardzības regulu

Ievietots 05.06.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Pamatojoties uz iepriekš veiktu iedzīvotāju aptauju par sabiedrības informētību par Vispārīgo datu aizsardzības regulu, sabiedrības informēšanas nolūkos Latvijas Republikas Tiesībsargs publicējis Tiesībsarga biroja ieskatu par dažiem jauniem aspektiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas kontekstā, uzsvaru liekot uz datu subjekta tiesībām. Ar rakstu “Daži aspekti Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) kontekstā” iespējams iepazīties..
Lasīt vairāk »

Fiziskas personas iesnieguma veidlapas paraugs par “Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpumu”

Ievietots 04.06.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, Datu valsts inspekcija ir aktualizējusi fiziskas personas iesnieguma veidlapas paraugu par “Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpumu”. Veidlapa pieejama - http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/ Iesniegumu par “Personas datu apstrādes pārkāpumu” varat iesniegt, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu – www.latvija.lv, sadaļā “Privātpersonām”, apakšsadaļā ” Tiesību aizsardzība” - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/tiesibu-aizsardziba/datu_aisardziba, kā..
Lasīt vairāk »

Precizēts tulkojums Vispārīgā datu aizsardzības regulā

Ievietots 04.06.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka ir precizēts tulkojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) . Ar veiktajiem labojumiem Vispārīgās datu aizsardzības regulā..
Lasīt vairāk »

Rokasgrāmata par Eiropas tiesību aktiem datu aizsardzības jomā – 2018.gada izdevums

Ievietots 04.06.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka visaptverošā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra 2018. gada maijā izdeva Rokasgrāmatu par Eiropas tiesību aktiem datu aizsardzības jomā (Handbook on European data protection law – 2018 edition)[1] . Rokasgrāmatā sniegts pārskats par Eiropā un Eiropas Savienībā piemērojamajiem tiesiskajiem regulējumiem attiecībā uz personas datu apstrādi un aizsardzību,..
Lasīt vairāk »

Pieejami “Digitālā Ēra 2018: Datu regulas un datu drošības forums” videoieraksti!

Ievietots 31.05.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Šī gada 25. maijā Tieslietu ministrija sadarbībā ar IT uzņēmumu “Data Security Solutions”, Datu valsts inspekciju un Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociāciju Latvijas Nacionālajā bibliotēkā organizēja starptautisku bezmaksas forumu “Digitālā Ēra 2018: Datu regulas un datu drošības forums”, ar kuru atzīmējām Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR (General Data Protection Regulation))..
Lasīt vairāk »

Vairs nebūs jāveic personas datu apstrādes reģistrācija Datu valsts inspekcijā

Ievietots 24.05.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Sākot ar 2018.gada 25.maiju tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula). Informējam, ka Regula neparedz datu apstrādes reģistrācijas prasības Datu valsts..
Lasīt vairāk »

MĪTI UN PATIESĪBA: VISPĀRĪGĀ DATU AIZSARDZĪBAS REGULA

Ievietots 22.05.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu rezultātiem

Ievietots 22.05.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka ir apkopoti 2018.gada piektā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma rezultāti. Kopumā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu kārtoja 143 pretendenti - 90 personām ir piešķirta personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācija. Apsveicam ar personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas iegūšanu! Diemžēl 53 pretendenti nav nokārtojuši personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu...
Lasīt vairāk »