Personas datu aizsardzības speciālista amata pienākumi

Ievietots 16.02.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Lai veicinātu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. iedaļā “Datu aizsardzības speciālists” noteikto prasību piemērošanu Latvijā, kā arī sabiedrības izpratni par personas datu aizsardzības speciālistu pienākumiem un tiesībām, Datu valsts inspekcija izstrādāja informatīvu materiālu pārziņiem par amata aprakstā iekļaujamo informāciju, ieceļot personas datu aizsardzības speciālistu. Atgādinām, ka 2017.gada 6.decembrī Tieslietu ministrijas..
Lasīt vairāk »

Par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma norises vietu 20.februārī

Ievietots 16.02.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums notiks 2018.gada 20.februārī plkst. 10.00,   Latvijas Universitātes, 30.auditorijā (3.stāvā) Raiņas bulvāris 19, Rīga, LV-1050. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 vai nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.

Ieteikumi Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai bankās

Ievietots 14.02.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka Latvijas Komercbanku asociācijas Padome 2018.gada 2.februārī apstiprināja ieteikumus “Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai bankās“ (turpmāk – Vadlīnijas). Datu valsts inspekcijas ieskatā Vadlīnijas ir lietderīgs informatīvs dokuments, kurā tiek skaidroti jautājumi par personas datu aizsardzību, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulā[1] ietvertās prasības, kuras tiks piemērotas sākot..
Lasīt vairāk »

Nākamie personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums

Ievietots 13.02.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka nākamie personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumi notiks: • 2018.gada 15.martā, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas kārtot personas datu aizsardzības speciālista pārbaudījumu, var pieteikties līdz 2018.gada 1.martam, aizpildot un iesniedzot pievienoto Iesnieguma veidlapu un nepieciešamos dokumentus (uzrāda dokumentu oriģinālus)* un uzrādot personas..
Lasīt vairāk »

Par klātienes konsultāciju pretendentiem, kuri plāno kārtot personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu 20.februārī

Ievietots 13.02.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka konsultācija, kura paredzēta pretendentiem, kuri 2018.gada 20.februārī kārtos personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu, notiks 2018.gada 16.februārī no plkst. 12.30 līdz plkst. 14.30, Rīgā, Klijānu ielā 7, Veselības inspekcijā. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 vai..
Lasīt vairāk »

Personas dati un Vispārīgā datu aizsardzības regula

Ievietots 08.02.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Avots: “Latvijas Vēstneša” portāls “Par likumu un valsti”  Tieslietu ministrijas padomniece datu aizsardzības jautājumos Moldovas Republikā Jekaterina Macuka 2018.gada 22.janvārī izdevēja “Latvijas Vēstnesis” portālam “Par likumu un valsti” skaidroja, kas ir personas dati un kādas izmaiņas ievieš Vispārīgā datu aizsardzības regula.  Jekaterina Macuka portālam skaidroja, ka “Vispārīgo datu aizsardzības regulu,..
Lasīt vairāk »

Par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu rezultātiem

Ievietots 08.02.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka ir apkopoti 2018.gada pirmā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma rezultāti. Kopumā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu kārtoja 53 pretendenti - 44 personām ir piešķirta personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācija. Apsveicam ar personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas iegūšanu! Diemžēl 9 pretendenti nav nokārtojuši personas datu aizsardzības speciālista..
Lasīt vairāk »

Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību

Ievietots 02.02.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija atgādina, ka, sākot ar 2018. gada 25. maiju, tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Lai..
Lasīt vairāk »

Atvērto durvju diena Datu valsts inspekcijā

Ievietots 02.02.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2018.gada 26.janvārī Datu valsts inspekcijā norisinājās atvērto durvju diena. Atvērto durvju dienu ietvaros skolēniem bija iespēja iepazīties ar Datu valsts inspekcijas darbu un uzzināt par datu aizsardzību. 2018.gada 28.janvārī tika atzīmēta Eiropas datu aizsardzības diena, kas tiek atzīmēta jau divpadsmito gadu Eiropā, ASV un Kanādā. Eiropas datu aizsardzības dienas mērķis..
Lasīt vairāk »

Par telefonkonsultācijas laika izmaiņām 2018.gada 2.februārī

Ievietots 31.01.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcijas telefonkonsultāciju laiks 2018.gada 2.februārī no plkst. 10:00 līdz 12:00.