Par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma norises vietu

Ievietots 21.03.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums notiks 2017.gada 23.martā plkst. 10.00, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 10, SIA “Astor Riga Hotel”. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 vai nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.

Stājās spēkā Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumos Nr. 80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība”

Ievietots 17.03.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība” precizē personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma vērtēšanas komisijas izveidi un sastāvu. Kā arī precizē minēto noteikumu 16.1.apakšpunktu (iepriekš bija noteikts, ka, lai pēc apmācību kursa pabeigšanas kārtotu pārbaudījumu, pretendents inspekcijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu...
Lasīt vairāk »

Par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu rezultātiem

Ievietots 14.03.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2017.gada 2.martā norisinājās  personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums, kurā piedalījās 32 pretendenti. Datu valsts inspekcija ir apkopojusi statistiku no 2010.gada 16.marta līdz 2017.gada 2.martam, kopumā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu ir nokārtojuši un personas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju ieguvuši 106 personas. Sadalījumu pa gadiem..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcijas uzliktajiem pienākumiem personas datu apstrādes jomās statistika par 2017.gada februāri

Ievietots 14.03.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2017.gada februāra mēnesī kopumā uzlikti 4 pienākumi personas datu apstrādes jomā (par personas datu saturošās dokumentācijas kopēšanu un dzīvokļa īpašnieku parādsaistību publicēšana).  

Datu valsts inspekcijas veikto pirmsreģistrācijas pārbaužu un pieņemto lēmumu personas datu apstrādes reģistrācijas procesā statistika 2017.gada janvārī un februārī

Ievietots 14.03.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2017.gadā reģistrētas 110 personas datu apstrādes un 27 izmaiņas personas datu apstrādes reģistrācijā, pieņemti 12 lēmumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrāciju, 9 lēmumi par personas datu apstrādes nereģistrāciju un 16 lēmumi par personas datu apstrādes reģistrāciju ar nosacījumu, tika veiktas un uzsāktas 130 pirmsreģistrācijas pārbaudes...
Lasīt vairāk »

Par Datu valsts inspekcijas informatīvo lekciju organizēšanas plānu

Ievietots 14.03.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Lai informētu sabiedrību un veicinātu tās izpratni par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) apstiprināts Datu valsts inspekcijas informatīvo lekciju organizēšanas plāns. Datu..
Lasīt vairāk »

Par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma rezultātiem

Ievietots 09.03.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka ir apkopoti 2017.gada pirmā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma rezultāti. Kopumā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu kārtoja 32 pretendenti - 18 personām ir piešķirta personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācija. Apsveicam ar personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas iegūšanu! Diemžēl 14 pretendenti nav nokārtojuši personas..
Lasīt vairāk »

Par klātienes konsultāciju personas datu aizsardzības speciālistiem

Ievietots 07.03.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka pretendenti, kas būs pieteikušies kārtot personas datu aizsardzības speciālista pārbaudījumu 2017.gada 23.martā, ir aicināti apmeklēt klātienes konsultāciju 2017.gada 17.martā no plkst.10.00 līdz 12.00, Blaumaņa ielā 11/13 3.stāvā, Rīgā. Vienlaikus informējam, ka pieteikšanās uz pārbaudījumu ir līdz 2017.gada 10.martam plkst. 15.00.   Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai..
Lasīt vairāk »

Par nelikumīgu datu apstrādi maksimālais sods 11400 EUR

Ievietots 02.03.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2017.gada februārī Datu valsts inspekcijas direktore, izvērtējot saņemtos lietas materiālus, kā arī veiktās datu apstrādes apjomu, mērķi, pārkāpuma raksturu, personas, kas tika saukta pie administratīvās atbildības, mantisko stāvokli, pieņēma lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu juridiskai personai par personas datu apstrādi, piemērojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa..
Lasīt vairāk »

Par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma norises vietu

Ievietots 22.02.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums notiks 2017.gada 2.martā (iepriekš paredzēts 23.februārī), plkst. 10.00, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, 508.auditorijā. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 vai nosūtot informāciju uz..
Lasīt vairāk »