Par personas datu apstrādi telemārketinga vajadzībām

Ievietots 01.08.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma (turpmāk – ISPL) 1.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto, komerciāls paziņojums ir jebkāds paziņojums elektroniskā veidā, kas paredzēts tiešai vai netiešai preču vai pakalpojumu reklamēšanai vai arī tāda komersanta, organizācijas vai personas tēla reklamēšanai, kas veic komercdarbību, saimniecisku darbību vai..
Lasīt vairāk »

Par personas datu apstrādi sociālajos tīklos

Ievietots 01.08.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija paskaidro, ka Vispārīgā datu aizsardzības regula (turpmāk – Regula) neattiecas uz tādu personas datu apstrādi, ko veic fiziskā persona tikai personiska vai mājsaimnieciska pasākuma gaitā (Regulas 2.panta otrās daļas “c” apakšpunkts). Savukārt Regulas 18.apsvērums paskaidro, ka tāda apstrāde nav saistīta ar profesionālu vai komerciālu darbību, kā arī norāda..
Lasīt vairāk »

Zini savas tiesības!

Ievietots 01.08.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija dara zināmu, ka saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – Regula) 12.panta trešo daļu pārzinis (turpmāk – organizācija) bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas datu subjektu informē par darbību, kas pēc pieprasījuma veikta saskaņā ar Regulas 15.–22.pantu. Tev ir tiesības vērsties..
Lasīt vairāk »

Seminārs par Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām

Ievietots 26.07.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Datu valsts inspekciju 2018.gada 25.jūlijā rīkoja semināru par datu aizsardzības regulas prasībām. Seminārā tika sniegta informācija par: Datu apstrādes principi un datu subjektu tiesības Pārskatatbildības rīki un apstrādes Tipiskākie pārkāpumi un sankcijas Citas aktualitātes datu apstrādes jomā Semināra videoieraksts pieejams Latgales plānošanas reģiona sociālās tīklošanas..
Lasīt vairāk »

Personas apliecinošs dokuments un personas dati kā ķīla pakalpojuma saņemšanai

Ievietots 12.06.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Vai pakalpojuma sniedzējs – konkrētajā gadījumā ūdensmotociklu iznomātājs – ir tiesīgs pieprasīt atstāt ķīlā personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti, tiesības)? Saskaņa ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta 7.punktu par personas datu apstrādi ir atbildīgs pārzinis – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati..
Lasīt vairāk »

Datu regula atvieglo nosacījumus un mazina administratīvo slogu uzņēmējdarbībā licences saņemšanai Nodarbinātības valsts aģentūrā un Patērētāju tiesību aizsardzības centrā

Ievietots 07.06.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Sākot ar 2018.gada 25.maiju tika uzsākta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) piemērošana. Informējam, ka Regula neparedz datu apstrādes reģistrācijas prasības Datu..
Lasīt vairāk »

Tiesībsargs publicē informāciju par Vispārīgo datu aizsardzības regulu

Ievietots 05.06.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Pamatojoties uz iepriekš veiktu iedzīvotāju aptauju par sabiedrības informētību par Vispārīgo datu aizsardzības regulu, sabiedrības informēšanas nolūkos Latvijas Republikas Tiesībsargs publicējis Tiesībsarga biroja ieskatu par dažiem jauniem aspektiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas kontekstā, uzsvaru liekot uz datu subjekta tiesībām. Ar rakstu “Daži aspekti Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) kontekstā” iespējams iepazīties..
Lasīt vairāk »

Fiziskas personas iesnieguma veidlapas paraugs par “Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpumu”

Ievietots 04.06.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, Datu valsts inspekcija ir aktualizējusi fiziskas personas iesnieguma veidlapas paraugu par “Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpumu”. Veidlapa pieejama - http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/ Iesniegumu par “Personas datu apstrādes pārkāpumu” varat iesniegt, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu – www.latvija.lv, sadaļā “Privātpersonām”, apakšsadaļā ” Tiesību aizsardzība” - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/tiesibu-aizsardziba/datu_aisardziba, kā..
Lasīt vairāk »

Precizēts tulkojums Vispārīgā datu aizsardzības regulā

Ievietots 04.06.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka ir precizēts tulkojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) . Ar veiktajiem labojumiem Vispārīgās datu aizsardzības regulā..
Lasīt vairāk »

Rokasgrāmata par Eiropas tiesību aktiem datu aizsardzības jomā – 2018.gada izdevums

Ievietots 04.06.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka visaptverošā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra 2018. gada maijā izdeva Rokasgrāmatu par Eiropas tiesību aktiem datu aizsardzības jomā (Handbook on European data protection law – 2018 edition)[1] . Rokasgrāmatā sniegts pārskats par Eiropā un Eiropas Savienībā piemērojamajiem tiesiskajiem regulējumiem attiecībā uz personas datu apstrādi un aizsardzību,..
Lasīt vairāk »