Par Datu valsts inspekcijas aktivitātēm 2017.gada desmit mēnešos, gatavojoties Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanas uzsākšanai

Ievietots 02.11.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Par Datu valsts inspekcijas aktivitātēm 2017.gada oktobra mēnesī, gatavojoties Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanas uzsākšanai

Ievietots 01.11.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka, sākot ar 2018. gada 25. maiju, tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Līdz ar to,..
Lasīt vairāk »

Iesūti savus ierosinājumus par 29.panta darba grupas izstrādāto vadlīniju projektiem

Ievietots 31.10.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

29.panta darba grupa[1] izstrādā vadlīnijas par atsevišķiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) regulas jautājumiem. Lai efektīvāk noritētu vadlīniju izstrāde, 29.panta..
Lasīt vairāk »

Videonovērošanas veikšana daudzdzīvokļu ēkā, neinformējot par to citus dzīvokļu īpašniekus

Ievietots 31.10.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Daudzdzīvokļu ēkā kaimiņš ir uzstādījis videonovērošanas kameru kāpņu telpā, neprasot un nesaņemot citu dzīvokļu īpašnieku piekrišanu. Kā rīkoties šādā situācijā? Vai kaimiņa rīcība ir likumīga? Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk – Datu likums)  2.panta 3.punktu, personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko..
Lasīt vairāk »

12 soļi, lai sagatavotos Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ieviešanai

Ievietots 24.10.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) tiks piemērota, sākot ar 2018. gada 25. maiju.  Lai palīdzētu sagatavoties pārmaiņām Datu valsts inspekcija..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcijas uzliktie pienākumi personas datu apstrādes jomās statistika par 2017.gadā

Ievietots 13.10.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2017.gadā no 2.janvāra līdz 29.septembrim kopumā uzlikti 19 pienākumi personas datu apstrādes jomā. Mēnesis Tēma Janvāris Rēķina ievietošana pastkastītē neaizlīmēta veidā, vai neievietojot aploksnē Februāris Divi lēmumi par pienākumu attiecībā uz par personas datu saturošās dokumentācijas kopēšanu Marts Zīmes izvietošana, kas brīdina par videonovērošanas veikšanu...
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcijas veikto pirmsreģistrācijas pārbaužu un pieņemto lēmumu personas datu apstrādes reģistrācijas procesā statistika 2017.gadā (janvāris – septembris)

Ievietots 13.10.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2017.gadā reģistrētas 484 personas datu apstrādes un 173 izmaiņas personas datu apstrādes reģistrācijā, pieņemti 62 lēmumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrāciju, 39 lēmumi par personas datu apstrādes nereģistrāciju un 79 lēmumi par personas datu apstrādes reģistrāciju ar nosacījumu, tika veiktas un uzsāktas 420 pirmsreģistrācijas pārbaudes (par videonovērošanu saglabājot datus, personas datu..
Lasīt vairāk »

Jaunais Personas datu apstrādes likums precizēs Vispārīgās datu aizsardzības regulas pielietojumu Latvijā

Ievietots 12.10.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Ceturtdien, 12. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika atbalstīts Tieslietu ministrijas izstrādātais likumprojekts – “Personas datu apstrādes likums”, kas nosaka Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – Regulas) piemērošanu Latvijā. Regulas piemērošana tiks uzsākta 2018. gada 25. maijā, nosakot vienādus noteikumus personas datu aizsardzībai visā Eiropas Savienībā (ES). Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis..
Lasīt vairāk »

Par Datu valsts inspekcijas aktivitātēm 2017.gadā, gatavojoties Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanas uzsākšanai

Ievietots 06.10.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka, sākot ar 2018. gada 25. maiju, tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Līdz ar to, lai veicinātu..
Lasīt vairāk »

Par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu rezultātiem

Ievietots 06.10.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka ir apkopoti 2017.gada ceturtā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma rezultāti. Kopumā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu kārtoja 52 pretendenti - 37 personām ir piešķirta personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācija. Apsveicam ar personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas iegūšanu! Diemžēl 15 pretendenti nav nokārtojuši personas datu aizsardzības speciālista..
Lasīt vairāk »