Par izmaiņām Datu valsts inspekcijas darba laikā

Ievietots 14.11.2016. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē par izmaiņām darba laikā: 2016.gada 16.novembrī apmeklētāju pieņemšanas laiks no plkst.08:00 līdz 11:30 telefonkonsultāciju laiks no plkst.08:30 līdz 11:30; 2016.gada 17.novembrī apmeklētāju pieņemšanas laiks no plkst. 08:00 līdz 12:00 telefonkonsultāciju laiks no plkst. 09:00 līdz 12:00.

Dalība Latvijas pašvaldību darbinieku arodbiedrības informatīvajā dienā

Ievietots 08.11.2016. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija 2016.gada 3.novembrī piedalījās Latvijas pašvaldību darbinieku arodbiedrības organizētajā informatīvajā dienā. Ar prezentāciju par juridiskajiem aspektiem, kas jāņem vērā ievērojot personas datu aizsardzības prasības uzstājās Datu valsts inspekcijas Otrās uzraudzības daļas pārstāvis. Īsās 15 minūšu garās prezentācijas laikā Datu valsts inspekcijas pārstāvis iepazīstināja ar pašlaik spēkā esošā personas..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcijas veikto pirmsreģistrācijas pārbaužu un pieņemto lēmumu personas datu apstrādes reģistrācijas procesā statistika no 2016.gada janvāra līdz oktobrim

Ievietots 08.11.2016. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2016.gada janvāra – oktobra mēnešos reģistrētas 551 personas datu apstrādes un 151 izmaiņas personas datu apstrādes reģistrācijā, pieņemti 48 lēmumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrāciju, 54 lēmumi par personas datu apstrādes nereģistrāciju un 5 lēmumi par personas datu aizsardzības speciālista izslēgšanu no personas datu..
Lasīt vairāk »

Nozagtā identitāte fiktīvo darba attiecību pamatā

Ievietots 07.11.2016. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Lai Datu valsts inspekcija varētu izpildīt pienākumu uzraudzīt personas datu apstrādes atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk – FPDAL) prasībām un izmantot savas FPDAL noteiktās tiesības un pienākumus, tajā skaitā pieprasīt kļūdainu vai nelikumīgi iegūtu datu izdzēšanu vai iznīcināšanu un noteikt aizliegumu datu apstrādei, ir nepieciešams konstatēt, vai starp..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcijas reģionālie semināri

Ievietots 27.10.2016. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Lai paaugstinātu sabiedrības informētību par personas datu apstrādes un aizsardzības pamatprincipiem, vispārīgās personas datu aizsardzības regulu, kura tiks piemērota ar 2018.gada 25.maju, Datu valsts inspekcija sadarbībā ar Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociāciju Latvijas reģionos organizē seminārus par personas datu aizsardzību. Semināri ir norisinājušies jau Kurzemes, Rīgas un Vidzemes..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcijas veikto pirmsreģistrācijas pārbaužu un pieņemto lēmumu personas datu apstrādes reģistrācijas procesā statistika no 2016.gada janvāra līdz septembrim

Ievietots 26.10.2016. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2016.gada janvāra – septembra mēnešos reģistrētas 499 personas datu apstrādes un 138 izmaiņas personas datu apstrādes reģistrācijā (2015.gada janvāra-septembra mēnešos reģistrētas 312 personas datu apstrādes un 169 izmaiņas personas datu apstrādes reģistrācijā), pieņemti 38 lēmumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrāciju, 40 lēmumi par personas..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcijas uzliktie pienākumi pārziņiem personas datu apstrādē š.g. pirmajos deviņos mēnešos

Ievietots 25.10.2016. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Seminārs personas datu aizsardzības speciālistiem š.g. 13.decembrī

Ievietots 19.10.2016. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība” 27.1.punktu organizē semināru personas datu aizsardzības speciālistiem. Seminārs notiks š.g. 13.decembrī no pulksten 12:00 līdz 16:30. Semināra norises vieta tiks precizēta. Dalības maksa seminārā saskaņā ar Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi ir..
Lasīt vairāk »

Dalība FIMA seminārā

Ievietots 13.10.2016. · sadaļā Ziņas

Datu valsts inspekcijas pārstāvji š.g. 4.oktobrī piedalījās FIMA rīkotajā seminārā par tehnoloģiju tendencēm “Droša un pārdomāta pilsētvide”. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar juridiskajiem aspektiem videonovērošanas jomā un Datu valsts inspekcijas pārstāvji sniedza atbildes uz semināra dalībnieku jautājumiem. Aicinām iepazīties ar Datu valsts inspekcijas prezentēto prezentāciju “Juridiskie aspekti, kas jāņem vērā..
Lasīt vairāk »

Seminārs Rēzeknē par datu aizsardzību

Ievietots 13.10.2016. · sadaļā Ziņas

Lai pieteiktu dalību seminārā, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu un nosūtīt šo formu uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv. Pieteikšanās semināram – līdz 17.novembrim (ieskaitot).