2017.gada sarunu festivāls “LAMPA”

Ievietots 30.05.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka šogad piedalīsies sarunu festivālā “LAMPA”, 30.jūnijā, plkst. 12.30 – 13.45, atrašanās vieta – “Darbnīcu telts”. Datu valsts inspekcijas eksperti, festivāla LAMPA laikā organizēs diskusiju, kur pasākuma apmeklētāji tiks informēti par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību, tai skaitā, sniegs informāciju par Eiropas Parlamenta un Padomes..
Lasīt vairāk »

Par Datu valsts inspekcijas aktivitātēm 2017.gadā, gatavojoties Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanas uzsākšanai

Ievietots 26.05.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka, sākot ar 2018. gada 25. maiju, tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Līdz ar to, lai veicinātu..
Lasīt vairāk »

Vadlīniju izstrāde 29 panta darba grupā, gatavojoties Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanas uzsākšanai

Ievietots 24.05.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK (1995.gada 24.oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 29.panta darba grupa izstrādājusi vadlīnijas par atsevišķiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu..
Lasīt vairāk »

Par telekomunikāciju traucējumiem š.g. 23.maijā

Ievietots 23.05.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka, sakarā ar Lattelecom veiktajiem infrastruktūras uzlabošanas darbiem, šodien, 2017.gada 23.maijā, būs novērojami telekomunikāciju pakalpojumu traucējumi Datu valsts inspekcijas centrālajam tālruņa numuram – 67223131. Lūdzam saziņai zvanīt uz tālruņa numuru – 67686017. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Par Datu valsts inspekcijas veikto pārbaudi saistībā ar ārstniecības iestāžu pacientu personas datu apstrādi

Ievietots 16.05.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija (turpmāk-Inspekcija) informē, ka, pamatojoties uz masu informācijas līdzekļos izskanējušo informāciju par to, ka privātuzņēmums SIA “DATAMED”, iespējams, veic nelikumīgu ārstniecības iestāžu pacientu personas datu apstrādi, kā arī pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktu, Inspekcija 2016.gadā uzsāka pārbaudi par šīs rīcības atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likumam..
Lasīt vairāk »

Par klātienes konsultāciju pretendentiem, kuri plāno kārtot personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu

Ievietots 13.05.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka konsultācija, kura paredzēta pretendentiem, kuri 2017.gada 25.maijā kārtos personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu notiks 2017.gada 19.maijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00, Rīgā, Dzirnavu ielā 91, Valsts probācijas dienesta konferenču zālē. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz..
Lasīt vairāk »

Pieņemts spriedums Eiropas Savienības Tiesas lietā C-13/16

Ievietots 12.05.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Pieņemts spriedums Eiropas Savienības Tiesas lietā C-13/16 par Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 24.oktobra Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 7.panta f) punkta interpretāciju Inspekcija informē, ka 2017.gada 4.maijā Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) pieņēma spriedumu lietā C-13/16 par lūgumu sniegt..
Lasīt vairāk »

12 soļi veiksmīgam darbam

Ievietots 03.05.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) tiks piemērota, sākot ar 2018.gada 25.maiju.  Lai palīdzētu sagatavoties pārmaiņām Datu valsts inspekcija publicē 12 soļus veiksmīgam..
Lasīt vairāk »

Nākamie personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumi

Ievietots 24.04.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

• 2017.gada 29.septembrī, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas kārtot personas datu aizsardzības speciālista pārbaudījumu, var pieteikties līdz 2017.gada 15.septembrim, aizpildot un iesniedzot pievienoto Iesnieguma veidlapu un nepieciešamos dokumentus (uzrāda dokumentu oriģinālus)* un uzrādot personas apliecinošu dokumentu.• 2017.gada 30.novembrī, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas kārtot personas datu aizsardzības..
Lasīt vairāk »

Par Datu valsts inspekcijas darba laika izmaiņām 2017.gada 3.maijā

Ievietots 24.04.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē par darba laika izmaiņām  2017.gada 3.maijā: darba laiks no plkst.8:00 līdz plkst.15:30; telefonkonsultāciju laiks no plkst.13.00 līdz plkst.15.00.