Par datu subjektu personas datu apstrādi interneta vietnē www.locatefamily.com

Ievietots 04.10.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcijas (turpmāk – inspekcija) rīcībā esošā informācija liecina, ka interneta vietnē www.locatefamily.com tiek veikta Latvijas iedzīvotāju personas datu (vārda, uzvārda, adreses, telefona numura) apstrāde. Inspekcija, izmantojot instrumentu domēna informācijas noteikšanai Whois, konstatēja, ka portāla locatefamily.com domēna vārda lietotājs nav reģistrēts Latvijā, bet ir reģistrēts Kanādā. Fizisko personu datu..
Lasīt vairāk »

Atvērto durvju dienā jaunieši piedalās orientēšanās spēlē “Temīdas skrējiens”

Ievietots 02.10.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Piektdien, 29. septembrī, Tieslietu ministrijā norisinājās Atvērto durvju diena, kuras ietvaros jaunieši piedalījās orientēšanās spēlē “Temīdas skrējiens” un apmeklēja Tieslietu ministriju un tās padotības iestādes – Valsts valodas centru, Valsts probācijas dienestu, Uzņēmumu reģistru un Datu valsts inspekciju, iepazīstoties ar iestāžu darbu un funkcijām.             Sagaidot pasākuma dalībniekus Tieslietu ministrijā un atklājot..
Lasīt vairāk »

Personas datu apstrāde žurnalistikas vajadzībām

Ievietots 26.09.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija norāda, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk – FPDAL) 2.panta 3. un 4.punktu personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, savukārt personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem veikta darbība, jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot..
Lasīt vairāk »

Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017

Ievietots 18.09.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Tiesībsargs aicina ikvienu paust savu atbalstu Latvijas nevalstiskajām organizācijām (NVO), kas palīdzējušas cilvēkiem ar invaliditāti un veicinājušas viņu izglītošanos, nodarbinātību vai vienkārši iestājušas par viņu vajadzībām un interesēm. Nevalstiskās organizācijas var nominēt Gada balvai personu ar invaliditāti atbalstam kādā no septiņām nominācijām: • Skaļākā balss • Nodarbinātības veicinātājs • Digitālās..
Lasīt vairāk »

Par klātienes konsultāciju pretendentiem, kuri plāno kārtot personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu

Ievietots 12.09.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka konsultācija, kura paredzēta pretendentiem, kuri 2017.gada 29.septembrī kārtos personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu notiks 2017.gada 19.septembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00. Norises vieta tiks precizēta 2017.gada 18.septembrī. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131..
Lasīt vairāk »

Seminārs personas datu aizsardzības speciālistiem š.g. 13.septembrī – NORISES VIETA

Ievietots 11.09.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka seminārs personas datu aizsardzības speciālistiem notiks 2017.gada 13.septembrī plkst. 12.00,  Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 10, SIA “Astor Riga Hotel”. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 vai nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.

Pētījums Eiropas Pilsoņu Iniciatīvas ietvaros

Ievietots 28.08.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāts veic pētījumu  Eiropas Pilsoņu Iniciatīvas (European Citizens Initiative) ietvaros. Datu valsts inspekcija starptautiskās sadarbības ietvaros ir saņēmusi jautājumu par to, kurus personu datu veidus Latvijas iedzīvotāji uzskata par vairāk aizsargājamiem. Ievērojot minēto, aicinām Jūs atsaukties un atbildēt uz aptaujas jautājumu, aizpildot aptaujas anketu līdz 31.augustam.  

Par īstenoto pārbaudi Baltijas valstu personas datu uzraudzības iestāžu sadarbības ietvaros

Ievietots 22.08.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2016.gada nogalē Datu valsts inspekcija uzsāka ikgadējo pārbaudi, kas tika īstenota sadarbības ietvaros ar Igaunijas un Lietuvas personas datu uzraudzības iestādēm jau piekto gadu. Ciešāka sadarbība Baltijas valstu personas datu uzraudzības iestāžu starpā tika pārrunāta 2012.gadā, tai skaitā, nosakot ikgadēju savstarpēju vienotu pārbaudi par personas datu aizsardzības prasību ievērošanu kādā..
Lasīt vairāk »

Piedalies konferencē “E-volution of data protection” (Tartu) 2017

Ievietots 14.08.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka no 2017.gada 6.septembra līdz 2017.gada 8.septembrim, Tartu (Igaunijā) norisināsies konference “Datu aizsardzības evolūcija” (E-volution of data protection). Konferencē piedalīsies datu aizsardzības pārstāvji gan no publiskā, gan privātā sektora. Ņemot vērā to, ka 2018.gada 25.maijs strauji tuvojas, tad konferences laikā tiks skatīti galvenie jautājumi Vispārīgās datu..
Lasīt vairāk »

Vai mājas pārvaldniekam pēc dzīvokļu īpašnieku pieprasījuma ir tiesības izsniegt citu dzīvokļu īpašnieku personas datus saturošu informāciju (dzīvokļa īpašnieka vārdu, uzvārdu, deklarētās/faktiskās dzīvesvietas adresi u.c.), kas nepieciešama dzīvokļu īpašnieku kopības sapulces sasaukšanai?

Ievietots 09.08.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk – FPDAL) 2.panta 9.punktu par personas datu apstrādes atbilstību FPDAL ir atbildīgs pārzinis – fiziskā vai juridiskā persona, valsts vai pašvaldību institūcija, kura nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus (šajā gadījumā pārzinis ir mājas pārvaldnieks). Pārzinim personas datu apstrāde ir..
Lasīt vairāk »