Par nepieciešamību norīkot personas datu aizsardzības speciālistu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību nodrošināšanai

Ievietots 24.01.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka, sākot ar 2018. gada 25. maiju, tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Ņemot vērā sabiedrības interesi par..
Lasīt vairāk »

Integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība “pēc noklusējuma”

Ievietots 22.01.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcijai ir uzdoti vairāki jautājumi saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – VDAR) 25.pantā minēto terminu ”integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma”. Sīkāka informācija – VDAR 25.pantā. Liela mēroga personas datu apstrāde bieži tiek saistīta ar profilēšanu, automatizētu lēmumu pieņemšanu un pakalpojumu personalizēšanu. Līdzās šādai..
Lasīt vairāk »

Par publicēto informāciju DVI interneta vietnē “Personas datu aizsardzības speciālistu reģistrs”

Ievietots 22.01.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka saskaņā ar Fizisko personas datu aizsardzības likuma 21.pantu pirms personas datu apstrādes uzsākšanas pārzinis reģistrē personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā vai norīko fizisko personu – datu aizsardzības speciālistu – šajā pantā minētajos gadījumos.             Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.1 panta pirmā daļa paredz,..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcijas veikto pirmsreģistrācijas pārbaužu un pieņemto lēmumu personas datu apstrādes reģistrācijas procesā statistika 2017.gadā

Ievietots 17.01.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2017.gadā reģistrētas 584 personas datu apstrādes un 226 izmaiņas personas datu apstrādes reģistrācijā, pieņemti 97 lēmumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrāciju, 57 lēmumi par personas datu apstrādes nereģistrāciju un 101 lēmumi par personas datu apstrādes reģistrāciju ar nosacījumu, tika veiktas un uzsāktas 773 pirmsreģistrācijas pārbaudes (par videonovērošanu saglabājot datus, personas datu..
Lasīt vairāk »

Par notikušo uzbrukumu Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmai un E-veselībai

Ievietots 16.01.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Ievērojot masu informācijas līdzekļos izskanējušo informāciju attiecībā uz mēģinājumiem ielauzties e-veselības sistēmā, Datu valsts inspekcija informē, ka atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk – FPDAL) 2.panta 9.punktam par personas datu apstrādi ir atbildīgs personas datu apstrādes pārzinis – persona, kura pati vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes..
Lasīt vairāk »

Par vispārējo kritēriju sarakstu sūdzību par tiesībām “tikt aizmirstam” interneta vidē izskatīšanai

Ievietots 16.01.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Atgādinām, ka Datu valsts inspekcijas pārstāvji  2017.gada 11.aprīlī tikās ar Google Inc. pārstāvi Tomasu Gulbinas (Tomas Gulbinas), tikšanās reizē pārstāvji apsprieda aktuālākos jautājumus par tiesību “tikt aizmirstam” realizāciju un sadarbības pilnveidošanu starp Datu valsts inspekciju un Google Inc.. Izvērtējo saņemto informāciju Datu valsts inspekcija publicēja informāciju par kritērijiem, kas tiek..
Lasīt vairāk »

Atvērto durvju dienas Datu valsts inspekcijā

Ievietots 10.01.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Katru gadu 28.janvārī tiek atzīmēta Eiropas datu aizsardzības diena, šogad tā tiks atzīmēta jau divpadsmito gadu Eiropā, ASV un Kanādā. Eiropas datu aizsardzības dienas mērķis ir sekmēt ikvienas personas izpratni par personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem. Tas ir īpaši svarīgi šogad, jo sākot ar 2018.gada 25.maiju tiks piemērotas Vispārīgā..
Lasīt vairāk »

Par telefonkonsultācijas laika izmaiņām 2018.gada 12.janvārī

Ievietots 09.01.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcijas telefonkonsultāciju laiks 2018.gada 12.janvārī no plkst. 10:00 līdz 12:00.

Elektronisko sakaru komersantiem jāiesniedz statistiskā informācija par saglabājamo datu pieprasījumiem par 2017.gadu

Ievietots 03.01.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Elektronisko sakaru komersantiem līdz kārtējā gada 1.februārim jāiesniedz Datu valsts inspekcijā statistiskā informācija par saglabājamo datu pieprasījumiem, kurus iepriekšējā gadā atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 71.1 panta pirmajai daļai veikušas pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa. Pamatojums: Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.820 “Kārtība, kādā pirmstiesas..
Lasīt vairāk »

Par Latvijas Universitātes rīcību, publicējot LPSR Valsts drošības komitejas jeb čekas dokumentus un pētījumus

Ievietots 20.12.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Ievērojot masu informācijas līdzekļos izskanējušo informāciju, Datu valsts inspekcija (turpmāk – Inspekcija) norāda, ka tā nav uzsākusi administratīvā pārkāpuma lietvedību par VDK zinātniskās izpētes komisijas (turpmāk – Komisija) darbu vai pētījumiem. Šāds iespaids VDK zinātniskās izpētes komisijai, iespējams, radies saistībā ar to, ka pieprasot informāciju, ir norādīts uz vispārējiem personas datu..
Lasīt vairāk »