Par klātienes konsultāciju pretendentiem, kuri plāno kārtot personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu

Ievietots 12.09.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka konsultācija, kura paredzēta pretendentiem, kuri 2017.gada 29.septembrī kārtos personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu notiks 2017.gada 19.septembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00. Norises vieta tiks precizēta 2017.gada 18.septembrī. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131..
Lasīt vairāk »

Seminārs personas datu aizsardzības speciālistiem š.g. 13.septembrī – NORISES VIETA

Ievietots 11.09.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka seminārs personas datu aizsardzības speciālistiem notiks 2017.gada 13.septembrī plkst. 12.00,  Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 10, SIA “Astor Riga Hotel”. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 vai nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.

Pētījums Eiropas Pilsoņu Iniciatīvas ietvaros

Ievietots 28.08.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāts veic pētījumu  Eiropas Pilsoņu Iniciatīvas (European Citizens Initiative) ietvaros. Datu valsts inspekcija starptautiskās sadarbības ietvaros ir saņēmusi jautājumu par to, kurus personu datu veidus Latvijas iedzīvotāji uzskata par vairāk aizsargājamiem. Ievērojot minēto, aicinām Jūs atsaukties un atbildēt uz aptaujas jautājumu, aizpildot aptaujas anketu līdz 31.augustam.  

Par īstenoto pārbaudi Baltijas valstu personas datu uzraudzības iestāžu sadarbības ietvaros

Ievietots 22.08.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2016.gada nogalē Datu valsts inspekcija uzsāka ikgadējo pārbaudi, kas tika īstenota sadarbības ietvaros ar Igaunijas un Lietuvas personas datu uzraudzības iestādēm jau piekto gadu. Ciešāka sadarbība Baltijas valstu personas datu uzraudzības iestāžu starpā tika pārrunāta 2012.gadā, tai skaitā, nosakot ikgadēju savstarpēju vienotu pārbaudi par personas datu aizsardzības prasību ievērošanu kādā..
Lasīt vairāk »

Piedalies konferencē “E-volution of data protection” (Tartu) 2017

Ievietots 14.08.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka no 2017.gada 6.septembra līdz 2017.gada 8.septembrim, Tartu (Igaunijā) norisināsies konference “Datu aizsardzības evolūcija” (E-volution of data protection). Konferencē piedalīsies datu aizsardzības pārstāvji gan no publiskā, gan privātā sektora. Ņemot vērā to, ka 2018.gada 25.maijs strauji tuvojas, tad konferences laikā tiks skatīti galvenie jautājumi Vispārīgās datu..
Lasīt vairāk »

Vai mājas pārvaldniekam pēc dzīvokļu īpašnieku pieprasījuma ir tiesības izsniegt citu dzīvokļu īpašnieku personas datus saturošu informāciju (dzīvokļa īpašnieka vārdu, uzvārdu, deklarētās/faktiskās dzīvesvietas adresi u.c.), kas nepieciešama dzīvokļu īpašnieku kopības sapulces sasaukšanai?

Ievietots 09.08.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk – FPDAL) 2.panta 9.punktu par personas datu apstrādes atbilstību FPDAL ir atbildīgs pārzinis – fiziskā vai juridiskā persona, valsts vai pašvaldību institūcija, kura nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus (šajā gadījumā pārzinis ir mājas pārvaldnieks). Pārzinim personas datu apstrāde ir..
Lasīt vairāk »

Par rīcības kodeksiem

Ievietots 02.08.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Ņemot vērā tirgus dalībnieku pausto interesi par Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) iekļauto personas datu aizsardzības rīku izstrādi un izmantošanas uzsākšanu ikdienas darbā, publiskojam nelielu..
Lasīt vairāk »

Kādēļ gaidīt? Izmantojat arī šo iespēju, lai sagatavotos Vispārīgas datu aizsardzības regulas ieviešanai!

Ievietots 21.07.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Professional Evaluation and Certification Board (PECB) jeb Profesionālās novērtēšanas un sertificēšanas padome (turpmāk tekstā- PECB) ir personu, vadības sistēmu un produktu novērtēšanas un sertificēšanas iestāde, kuras darbība atbilst augstākajiem starptautiskajiem standartiem. PECB organizē apmācību, testēšanu, sniedz audita un sertificēšanas pakalpojumus dažādās jomās, tādās kā, informācijas tehnoloģiju drošība, uzņēmējdarbība, kvalitātes valdības..
Lasīt vairāk »

Personas datu apstrādei ir jābūt tiesiskai, nepieciešamā apjomā elektronisko izsoļu vietnē

Ievietots 20.07.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē, ka, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk – FPDAL) 29.panta pirmo daļu un trešās daļas 1. un 4.punktu un Latvijas Republikas tiesībsarga (turpmāk – Tiesībsargs) 2017. gada 12. aprīļa atzinumu Nr.6-6/10 pārbaudes lietā Nr.2016-10-5F (turpmāk – Atzinums), veica pārbaudi par elektronisko..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcija īsteno iniciatīvu “Konsultē vispirms” – kā kļūt par uzticamu personas datu pārzini Jelgavā!

Ievietots 19.07.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2017. gada 18. jūlijā Datu valsts inspekcijas pārstāvji viesojās Jelgavā un iniciatīvas “Konsultē vispirms” ietvaros bezmaksas lekcijā sniedza noderīgu informāciju par personu datu aizsardzību un izmaiņām, kas sagaidāmas sākot ar 2018. gada 25. maiju, kad tiks piemērota jaunā Vispārīgā datu aizsardzības regula. Informatīvā lekcija norisinājās Jelgavas pilsētas pašvaldībā, kur kopumā pulcējās vairāk nekā 160..
Lasīt vairāk »