Arī Datu valsts inspekcija piedalās iniciatīvā “Konsultē vispirms”

Ievietots 05.07.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija ir viena no Latvijas uzraudzības iestādēm, kura  2017.gada 15.jūnijā parakstīja sadarbības memorandu par “Konsultē vispirms“ principa iedzīvināšanu, veicinot valsts pārvaldes iestāžu uz klientu orientētu darbību. “Konsultē vispirms” princips paredz valsts pārvaldes uzraudzības iestādēm sadarboties ar uzņēmējiem un strādāt pēc principa, ka galvenais nav sodīt, bet gan būt..
Lasīt vairāk »

Skaistus, skanīgus un gaišus Līgo svētkus!

Ievietots 21.06.2017. · sadaļā Ziņas

Eiropas Savienības šķīrējtiesnešiem jaunas iespējas

Ievietots 21.06.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2016.gada 12.jūlijā Eiropas Komisija pieņēma regulējumu par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu privātuma vairogu, kas aizsargā ikvienas personas  Eiropas Savienībā pamattiesības gadījumos, kad personas dati tiek pārsūtīti uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kā arī nodrošina juridisko noteiktību uzņēmumiem, kuri izmanto transatlantisko datu pārsūtīšanu. Lai nodrošinātu Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/1250..
Lasīt vairāk »

Tev jau ir jautājums uz kuru vēlies saņemt atbildi?

Ievietots 16.06.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija aicina Tevi 30.jūnijā no plkst. 12.30 līdz plkst. 13.45 uz diskusiju, kuras laikā Tev būs iespēja saņemt atbildi uz sev interesējošu jautājumu par personas datu aizsardzību! Kas? Kur? Ko? Kad? Datu valsts inspekcija sadarbībā ar Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociāciju piedalās sarunu festivālā “Lampa”, Cēsīs,..
Lasīt vairāk »

Aicinām aizpildīt aptauju par labu pārvaldību valsts un pašvaldības iestāžu darbā

Ievietots 15.06.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Tiesībsargs sadarbībā ar atsaucīgajām Latvijas novadu pašvaldībām 2016.gada septembrī uzsāka un īstenoja informatīvo kampaņu “Īsa pamācība labā pārvaldībā” (http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/petijumi-un-publikacijas/kampanas/isa-pamaciba). Kampaņas mērķis bija vēstīt, ka labas pārvaldības princips satur ne tikai tiesiskos aspektus, bet arī labas pārvaldības kā vērtības aspektus. Aicinām Jūs novērtēt valsts un pašvaldību iestāžu darbu, aizpildot aptaujas anketu “Labas..
Lasīt vairāk »

Par Datu valsts inspekcijas darba laiku 2017.gada 22. jūnijā

Ievietots 15.06.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē par darba laiku 2017.gada 22.jūnijā: darba laiks no plkst.8:00 līdz plkst.14:00; telefonkonsultāciju laiks no plkst.10:00 līdz plkst.12:00.

Datu valsts inspekcijas veikto pirmsreģistrācijas pārbaužu un pieņemto lēmumu personas datu apstrādes reģistrācijas procesā statistika 2017.gadā (janvāris – maijs)

Ievietots 13.06.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2017.gadā reģistrētas 297 personas datu apstrādes un 97 izmaiņas personas datu apstrādes reģistrācijā, pieņemti 32 lēmumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrāciju, 18 lēmumi par personas datu apstrādes nereģistrāciju un 29 lēmumi par personas datu apstrādes reģistrāciju ar nosacījumu, tika veiktas un uzsāktas 328 pirmsreģistrācijas pārbaudes (par videonovērošanu saglabājot datus, personas datu nodošanu ārpus ES..
Lasīt vairāk »

Statistika par sniegtajām telefonkonsultācijām 2016.gadā un 2017.gadā

Ievietots 07.06.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija atgādina, ka katru darba dienu Datu valsts inspekcijas darbinieki no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00  sniedz telefonkonsultācijas, skaidrojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma normas, informē par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību, kā arī par personas datu apstrādes reģistrācijas jautājumiem. Informējam, ka no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada..
Lasīt vairāk »

Par gaisa kuģu pasažieru datu apstrādi

Ievietots 06.06.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2017.gada 3.aprīlī stājās spēkā Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums un Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumi Nr.170 “Prasības gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā”, kas paredz, kārtību kādā gaisa pārvadātāji pasažieru datus nosūta un iekļauj gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā, kas nepieciešama, lai veiktu analīzi terorisma,..
Lasīt vairāk »

Par fotogrāfiju vai videoierakstu nodošanu trešajām personām

Ievietots 02.06.2017. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija atgādina, ka, fotografējot vai filmējot citas identificētas vai identificējamas fiziskas personas, ar nolūku iegūtos datus nodot trešajām personām (piemēram, “Delfi aculieciniekam”), ir jānodrošina atbilstība Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk – FPDAL) prasībām. Datu valsts inspekcija skaidro, ka FPDAL 7.pants nosaka, ka personas datu apstrāde ir atļauta,..
Lasīt vairāk »