Kā iegūt personas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju?

Datu valsts inspekcija piešķir personas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju un izsniedz personas datu aizsardzības speciālista apliecību, ja:

1.pretendentam ir iegūtā augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā;

2.pretendents ir apguvis apmācību kursu, kuru ir organizējis komersants, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.80 „Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība” 4. un 5.punktu ir ieguvis tiesības organizēt personas datu aizsardzības speciālista apmācības;

3.pretendents ir sekmīgi nokārtojis Datu valsts inspekcijas organizēto personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu.

Lai kārtotu Datu valsts inspekcijas organizēto personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu, pretendents Datu valsts inspekcijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību), iesniedz iesniegumu (MS Word). Iesniegumam pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus)*:

  • dokumentu, kas apliecina iegūtu augstāko izglītību tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā;
  • dokumentu, kas apliecina apmācību kursa apguvi;
  • dokumentu, kas apliecina samaksu par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu.

* Iesniegtos dokumentus pretendentam atpakaļ neizsniedz.

Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.992 „Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis” personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma dalības maksa ir 293,01 euro.

Last updated: 20.10.2017. 11:43