Veidlapas un formas

Iesnieguma paraugs, lai pieteiktos uz pieņemšanu Datu valsts inspekcijā
Personas datu apstrādes reģistrācijas iesnieguma un iesnieguma par izmaiņu izdarīšanu personas datu apstrādē aizpildīšana un izdrukāšana

 

Iekšējo dokumentu paraugi

 

Last updated: 24.08.2017. 14:38