Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK (1995.gada 24.oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 29.panta darba grupa

Informācija par 29.panta darba grupā skatītajiem jautājumiem, kas saistīti ar datu aizsardzību Eiropas Savienības datu aizsardzības institūciju kontekstā, kā arī darba grupas atzinumi, rekomendācijas, cita veida viedokļi par personas datu aizsardzības jautājumiem dažādās jomās, pieejama interneta vietnē:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm


Last updated: 15.06.2016. 17:52