Bankas konti valsts nodevu un naudas sodu maksājumiem

 
Saņēmējs: Valsts Kase
Reģistrācijas nr.: 90000050138
Konta nr.: (skatīt zemāk)
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
Saņēmēja BIC: TRELLV22

 
LV51TREL1060190913600


Bankas konts par personas datu apstrādes reģistrāciju un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrāciju valsts nodevu

LV13TREL1060000913400


Nodeva par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditāciju un akreditācijas atjaunošanu

LV69TREL1060191019200


Naudas sodi, ko uzliek Datu valsts inspekcija


Last updated: 23.09.2013. 12:22