Pārvaldība

Datu valsts inspekcijas reglaments
Grozījumi Datu valsts inspekcijas 2017.gada 2.janvāra reglamentā Nr.1-5/1 “Datu valsts inspekcijas reglaments”
Administratīvās nodaļas reglaments
Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības nodaļas reglaments
Juridiskās nodaļas reglaments
Personas datu apstrādes uzraudzības nodaļas reglaments
Reģistrācijas lietu izskatīšanas nodaļas reglaments
Ētikas kodekss
Datu valsts inspekcijas personāla vadības politika
Apmeklētāju pieņemšanas kārtība
Klientu apkalpošanas standarts


Last updated: 01.02.2018. 13:12