Pārvaldība

Datu valsts inspekcijas reglaments
Grozījumi Datu valsts inspekcijas 2017.gada 2.janvāra reglamentā Nr.1-5/1 “Datu valsts inspekcijas reglaments”
Struktūrvienībā neiekļauto personu amatu apraksti un vadība
Ētikas kodekss
Datu valsts inspekcijas personāla vadības politika

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība
Klientu apkalpošanas standarts

Privātuma politika
Invalid URL for PDF Viewer

Datu valsts inspekcijas privātuma politika

Last updated: 07.11.2018. 16:37