Pārvaldība

Datu valsts inspekcijas reglaments
Administratīvās nodaļas reglaments
Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības nodaļas reglaments
Juridiskās nodaļas reglaments
Personas datu apstrādes uzraudzības nodaļas reglaments
Reģistrācijas lietu izskatīšanas nodaļas reglaments
Ētikas kodekss
Datu valsts inspekcijas personāla vadības politika
Apmeklētāju pieņemšanas kārtība


Last updated: 24.08.2017. 14:15