Pārvaldība

Datu valsts inspekcijas reglaments
Grozījumi Datu valsts inspekcijas 2017.gada 2.janvāra reglamentā Nr.1-5/1 “Datu valsts inspekcijas reglaments”
Struktūrvienībā neiekļauto personu amatu apraksti un vadība
Ētikas kodekss
Datu valsts inspekcijas personāla vadības politika
Apmeklētāju pieņemšanas kārtība
Klientu apkalpošanas standarts

Last updated: 13.04.2018. 08:22