Sabiedrības līdzdalība

Galvenie līdzdalības veidi

  • Dalība darba grupās;
  • Dalība sabiedriskajās apspriedēs un publiskajās apspriešanās;
  • Atzinumu sniegšana par tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem;
  • Līdzdalība ES jautājumos.

Last updated: 01.03.2016. 09:10