Personas datu apstrādes un speciālistu reģistrācija

Saskaņā ar Fizisko personas datu aizsardzības likuma 21.pantu pirms personas datu apstrādes uzsākšanas pārzinis reģistrē personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā vai norīko fizisko personu – datu aizsardzības speciālistu – šajā pantā minētajos gadījumos.

Par katru personas datu apstrādes reģistrāciju vai izmaiņu reģistrāciju maksājama valsts nodeva:

  • valsts nodeva par personas datu apstrādes reģistrāciju ir 56,91 euro vai 28,46 euro (pārzinis ir fiziska persona vai sīkais uzņēmums (t.i. nodarbina mazāk kā 10 darbiniekus un gada apgrozījums nepārsniedz 2 milj. eiro));
  • valsts nodevas likme par Fizisko personas datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrāciju ir 28,46 euro vai 14,23 euro (pārzinis ir fiziska persona vai sīkais uzņēmums (t.i. nodarbina mazāk kā 10 darbiniekus un gada apgrozījums nepārsniedz 2 milj. eiro)).

Datu valsts inspekcija informē, ka neizraksta rēķinus par valsts nodevas apmaksu!

Par valsts nodevu var norēķināties ar maksājuma kartēm uz vietas inspekcijā Blaumaņa ielā 11/13–11, iepriekš piesakoties pa tālruņa numuru 67223131 vai veicot maksājumu valsts budžeta kontā:

 Bankas konts valsts nodevas maksājumam

Saņēmējs: Valsts Kase
Reģistrācijas nr.: 90000050138
Konta nr.: LV51TREL1060190913600
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
Saņēmēja BIC: TRELLV22

Par personas datu aizsardzības speciālista norīkošanu valsts nodeva nav jāmaksā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumu Nr.813 “Noteikumi par personas datu apstrādes reģistrācijas un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrācijas valsts nodevu” 8.punktu valsts un pašvaldību institūcijas valsts nodevu nemaksā.

Par pārmaksātu vai nepareizi iemaksātu valsts nodevu, saskaņā ar likumu Par nodokļiem un nodevām 28.2 pantu, personai jāvēršas Valsts ieņēmumu dienestā ar iesniegumu par valsts nodevas atmaksu. 15 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas no valsts budžeta tiek atmaksāta pārmaksātā vai nepareizi iemaksātā valsts nodeva.

Papildus informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumu Nr.813 “Noteikumi par personas datu apstrādes reģistrācijas un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrācijas valsts nodevu” 9.punktu, valsts nodeva par personas datu apstrādes reģistrāciju vai reģistrējamo izmaiņu veikšanu netiek atmaksāta tādā gadījumā, ja Datu valsts inspekcija ir pieņēmusi lēmumu atteikt veikt personas datu apstrādes reģistrāciju vai reģistrējamo izmaiņu reģistrāciju.

Last updated: 06.04.2017. 16:26