Personas datu aizsardzības speciālisti

Informācija par personām, kurām Datu valsts inspekcija ir piešķīrusi personas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju un izsniegusi personas datu aizsardzības speciālista apliecību, un kuras ir devušas savu piekrišanu šīs informācijas publicēšanai Datu valsts inspekcijas mājas lapā.

Vienlaikus informējam, ka uz 2017.gada 24.aprīli Datu valsts inspekcija 119 personām ir piešķīrusi personas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju un izsniegusi personas datu aizsardzības speciālista apliecību.

 

Vārds Uzvārds Telefons E-pasts Apliecības numurs Apliecība derīga līdz
Uldis Mugarevičs 26519179 uldisum@tvnet.lv 152 24.05.2022.
Laura Jansone 26159898 laura.jansone.lj@gmail.com 164 24.05.2022.
Ludmila Saičika 26174490 ludmila.saicika@gmail.com 044 30.07.2017.
Ieva Misa 29433538 ieva.misa@gmail.com 045 30.07.2017.
Māris Ruķers 67291372 maris.rukers@e-risinajumi.lv 046 30.07.2017.
Laura Ieviņa 29412980 laura.ievina@tvnet.lv 047 30.07.2017.
Kristaps Runts 29696234 kristaps.runts@inbox.lv 048 30.07.2017.
Dita Bārdiņa 29294192 d.bardina@inbox.lv 049 30.07.2017.
Raimonds Arājs 050 30.07.2017.
Jānis Frišfelds 29438437 241176@inbox.lv 051 10.10.2017.
Uldis Gēliņš uldis.gelins@gmail.com 052 10.10.2017.
Lauris Klagišs 29470425 lauris.klagiss@gmail.com 088 21.03.2019.
Agnese Boboviča 20018311 info@datuaizsardziba.lv 105 24.03.2020.
Dmitrijs Kačanovs 29688372 dmitrijs.kacanovs@inbox.lv 058 28.01.2018.
Juris Gorjunovs 20205550 gorjunovs@gmail.com 057 28.01.2018.
Gatis Beikerts beikerts@hotmail.com 056 28.01.2018.
Oskars Galanders 22114433 oskars@lu.lv 055 28.01.2018.
Laila Kundziņa 29137547 laila.kundzina@inbox.lv 064 13.05.2018.
Aldis Vecvanags 29949113 aldisvecvanags@gmail.com 063 13.05.2018.
Sintija Deruma 22069898 pro@futureprojects.eu 060 13.05.2018.
Gita Oškāja 29474505 gita.oskaja@gmail.com 059 13.05.2018.
Ivars Jukāms 26392390 ivarsj@netcard.lv 062 13.05.2018.
Gints Puškundzis 29124124 gints.puskundzis@gmail.com 061 13.05.2018.
Ivo Krievs 29159251 Ivo.Krievs@krievs.lv 087 21.03.2019.
Aldis Zamariters 28708610 aldis.zamariters@gmail.com 121 10.03.2021.
Ilona Reitere 29895022 ilona.reitere@vp.gov.lv 065 18.09.2018.
Daiga Kiopa daiga@lursoft.lv 067 18.09.2018.
Liene Feldmane liene.feldmane@apollo.lv 068 18.09.2018.
Mārtiņš Bogdans martinsbogdans@inbox.lv 069 18.09.2018.
Līva Aleksejeva 22324001 liva.aleksejeva@gmail.com 070 18.09.2018.
Inese Miķelsone 29299008 inese.mikelsone@padomulapas.lv 066 18.09.2018.
Oļesja Kapacina 26455471 olesja.kapacina@inbox.lv 076 19.11.2018.
Vlada Pērkona vlada.perkona@inbox.lv 075 19.11.2018.
Artūrs Balodis arturs.balodis@gmail.com 072 19.11.2018.
Anete Rimaševska 26400010 Anete.Rimasevska@inbox.lv 073 19.11.2018.
Jānis Sīlis 29254588  janis@supremus.lv 081 19.02.2019.
Andrejs Rudzītis  andrisr79@gmail.com 082 19.02.2019.
Marina Rekuna  MRekuna@gmail.com 083 19.02.2019.
Dainis Špeļs 28376274  Dainis.Spels@gmail.com 084 19.02.2019.
Jānis Vilims 29424601 jvilims@apollo.lv 091 28.04.2019.
Agnis Škuškovniks agnis.skuskovniks@gmail.com 092 28.04.2019.
Jana Klintāja 29183421 090 28.04.2019.
Arnis Vārslavs 29226945 arnisv@apollo.lv 093 28.04.2019.
Dace Indāne 28303401 dace.indane@gmail.com 094 08.07.2019.
Tija Žvagina tijazvagina@gmail.com 096 08.07.2019.
Māris Atvase 26611662 maris.atvase@inbox.lv 097 08.07.2019.
Agnese Pauliņa 26374644 paulina.a@inbox.lv 098 08.07.2019.
Andris Valainis 29239055 andrejs.valainis@gmail.com 099 08.07.2019.
Andra Ādmine 26182180 andra.admine@schindler.lv 100 08.07.2019.
Sintija Špate 27874874 101 08.07.2019.
Artūrs Beitiks 26104799 arturs.beitiks@gmail.com 102 08.07.2019.
Andris Stengrevics 29489443 andris.stengrevics@vpd.gov.lv 103 15.09.2019.
Edīte Masaļska 26178647 edite@mono.lv 106 12.11.2019.
Poļina Bogdanova polina_bogdanova@inbox.lv 107 12.11.2019.
Aigars Šturms 22015165 aigars.sturms@gmail.com 110 26.03.2020.
Atis Gailis 29554566 atis@gailis.lv 111 26.03.2020.
Kristīne Brauna-Tursa 29104499 112 26.03.2020.
Dace Vītoliņa 29454561 dace.vitolina7@gmail.com 113 26.03.2020.
Olga Apsīte 28231044 olga.apsite@gmail.com 114 26.03.2020.
Ilze Augstkalne 29150090 iaugstkalne@gmail.com 117 21.07.2020.
Alla Zumane 26037791 116 21.07.2020.
Deniss Kalāns 27896601 deniss.kalans@gmail.com 119 21.07.2020.
Kaspars Grietēns 26111990 grietens@gmail.com 120 07.10.2020.
Ansis Spridzāns 29274672 ansis.spridzans@spridzans.lv 123 28.12.2020.
Andis Burkevics 29495674 andis.burkevics@sorainen.com 126 28.12.2020.
Jana Šķirpa jana.skirpa@gmail.com 129 28.12.2020.
Inese Briķena 26598592 128 28.12.2020.
Dzintars Zīle 28328830 d.zile@yahoo.com 125 28.12.2020.
Jekaterina Anohina 26347110 jekaterina.anohina@tgslegal.lv 127 28.12.2020.
Ina Saulīte 26430651 130 28.12.2020.
Arnis Ļeļs 26479490 arnis.lels@gmail.com 124 28.12.2020.
Arnis Puksts 29235250 arnis.puksts@gmail.com 104 02.12.2019.
Kaspars Kiesners 26116467 kasp@asdfg.lv 144 09.03.2022.
Vladislavs Minkevičs vladislavs.minkevics@inbox.lv 151 09.03.2022.
Lilita Sergejeva lilita.sergejeva@gmail.com 143 09.03.2022.
Kalvis Krūmiņš 26123583 kalvis.krumins@tgslegal.lv 140 09.03.2022.
Māra Zvidriņa mara.zvidrina@lumii.lv 142 09.03.2022.
Mikijs Zīmecs 26730420 mikijs.zimecs@gmail.com 137 09.03.2022.
Kārlis Ašitoks asitoks@gmail.com 139 09.03.2022.
Laura Mūriņa 26103594 Laura.Murina@rsu.lv 141 09.03.2022.
Deniss Čalovskis deniss.calovskis@gmail.com 136 09.03.2022.
Aivars Krustiņš aws@police.lv 147 09.03.2022.
Anna Vladimirova-Kryukova 25409994 anndvk@gmail.com 138 09.03.2022.
Artis Ābolts 26565923 artis.abolts@gmail.com 134 09.03.2022.
Edgars Āboliņš 28664223 abolinsed@gmail.com 146 09.03.2022.
Dace Oļukalne 26429506 daceolukalne@inbox.lv 145 09.03.2022.
Anita Veinberga anita.veinberga@rsu.lv 135 09.03.2022.
Gunārs Bodnieks 29436129 149 09.03.2022.
Jānis Rāzna janis.razna@gmail.com 161 29.03.2022
Uldis Sīpols 26658265 uldissipils@inbox.lv 155 29.03.2022
Rūta Staudža rstaudza@gmail.com 153 29.03.2022
Inga Mortona 29273218 inga.mortona@gmail.com 157 29.03.2022
Silvija Alberte 28266216 silvija.alberte@gmail.com 159 29.03.2022


Last updated: 24.04.2017. 17:03