Veidlapas un formas

Personas datu apstrādes un speciālistu reģistrācijas iesniegumu veidlapas:

Personas datu apstrādes reģistrācijas iesniegumu paraugi:

×

Viens pārzinis aizpilda vienu personas datu apstrādes reģistrācijas iesniegumu
par vienu vai vairākām personas datu apstrādēm, ja tādas ir, proti,
norādot vienā iesniegumā vienu vai vairākus personas datu apstrādes mērķus.

Personas datu apstrādes reģistrācijas iesniegumu nav nepieciešams aizpildīt atsevišķi par katru vietu (adresi), kur tiek veikta personas datu apstrāde – personas datu apstrādes vietas (adreses) ir norādāmas vienā reģistrācijas iesniegumā.

×

Attiecībā uz videonovērošanu – visas vietas (adreses), kur tiek/tiks veikta videonovērošana,
norādīt vienā personas datu apstrādes reģistrācijas iesniegumā.

Rekomendācija “Datu apstrāde videonovērošanas jomā” (2015)

Last updated: 22.06.2016. 09:55