Ievietots 24.10.2017 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) tiks piemērota, sākot ar 2018. gada 25. maiju.  Lai palīdzētu sagatavoties pārmaiņām Datu valsts inspekcija publicē 12 soļus veiksmīgam darbam.

12 soļi, lai sagatavotos Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ieviešanai

Oriģinālavots: Information Commissioner’s Office “Preparing for the General Data Protection Regulation (GDPR) 12 steps to take now”

 

Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai arī sociālajos tīklos:  facebook.com (@Datuvalstsinspekcija) un Twitter (@Datu_inspekcija).