Ievietots 24.10.2017 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) tiks piemērota, sākot ar 2018. gada 25. maiju. 

Lai palīdzētu sagatavoties pārmaiņām Datu valsts inspekcija publicē 12 soļus veiksmīgam darbam.

 
 

Oriģinālavots: Information Commissioner’s Office “Preparing for the General Data Protection Regulation (GDPR) 12 steps to take now”

Pieejams:  https://ico.org.uk/media/1624219/preparing-for-the-gdpr-12-steps.pdf 

 

Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai arī sociālajos tīklos:  facebook.com (@Datuvalstsinspekcija) un Twitter (@Datu_inspekcija).