Ievietots 19.07.2017 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2017. gada 18. jūlijā Datu valsts inspekcijas pārstāvji viesojās Jelgavā un iniciatīvas “Konsultē vispirms” ietvaros bezmaksas lekcijā sniedza noderīgu informāciju par personu datu aizsardzību un izmaiņām, kas sagaidāmas sākot ar 2018. gada 25. maiju, kad tiks piemērota jaunā Vispārīgā datu aizsardzības regula.

Informatīvā lekcija norisinājās Jelgavas pilsētas pašvaldībā, kur kopumā pulcējās vairāk nekā 160 dalībnieki no Jelgavas pilsētas un novada pašvaldību iestādēm un vietējo uzņēmumu pārstāvji. Lekcijas laikā dalībniekiem tika sniegta informācija par vispārīgiem personas datu aizsardzības jautājumiem, tajā skaitā par to, kas ir personas dati, kā rīkoties, lai nodrošinātu godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā, kā arī tika sniegta informācija par būtiskām izmaiņām personu datu aizsardzībā līdz ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas tiešu piemērošanu.

Informatīvās lekcijas dalībnieki interesējās gan par vispārīgiem personas datu aizsardzības jautājumiem, ar kuriem sastopas pildot amata pienākumus ikdienā, gan par Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Vienlaikus Datu valsts inspekcijas pārstāvji informēja lekcijas dalībniekus par to, kādas darbības ir jāveic, lai sagatavotos Vispārīgās datu aizsardzības regulas nosacījumiem.

Datu valsts inspekcija pateicas Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centram par organizēto informatīvo lekciju, kā arī lekcijas dalībniekiem par saturīgām diskusijām un izrādīto interesi!

makonis_zals fons

KV_word_footer