Ievietots 06.07.2017 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Vadošais eksporta konsultāciju un tirgus analīzes uzņēmums Baltijā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GatewayBaltic” pēc Ekonomikas ministrijas pasūtījuma laika periodā no 2016.gada oktobra līdz 2017.gada februārim veica pētījumu par “Administratīvās procedūras un uzņēmējdarbības vide Latvijā”.

Pēc veiktā pētījuma pieejamajiem datiem, salīdzinot ar citām Latvijas uzraudzības iestādēm,  konsultācijas pirms soda naudas piemērošanu visbiežāk veica Datu valsts inspekcija – 70%.

Pētījuma rezultāti liecina par to, ka Datu valsts inspekcijas mērķis  nav sodīt, bet sniegt padomus, lai novērstu riskus fizisko personu datu apstrādes procesā un rīkotos  atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Aptaujā piedalījās 740 ekonomiski aktīvie uzņēmumi Latvijā.

Pētījums “Administratīvās procedūras un uzņēmējdarbības vide Latvijā” pieejams: https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionala_industriala_politika/petijumi/ 

Raksts “Arī Datu valsts inspekcija piedalās iniciatīvā “Konsultē vispirms”  pieejams: http://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/ari-datu-valsts-inspekcija-piedalas-iniciativa-konsulte-vispirms/ 

makonis_zals fons