Ievietots 13.10.2017 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2017.gadā no 2.janvāra līdz 29.septembrim kopumā uzlikti 19 pienākumi personas datu apstrādes jomā.

Mēnesis Tēma
Janvāris
 • Rēķina ievietošana pastkastītē neaizlīmēta veidā, vai neievietojot aploksnē
Februāris
 • Divi lēmumi par pienākumu attiecībā uz par personas datu saturošās dokumentācijas kopēšanu
Marts
 • Zīmes izvietošana, kas brīdina par videonovērošanas veikšanu.
 • Rēķina ievietošana pastkastītē neaizlīmēta veidā, vai neievietojot aploksnē.
 • Atbildes sniegšana uz datu subjekta pieprasījumu.
Aprīlis -
Maijs
 • Atbildes sniegšana uz datu subjekta pieprasījumu
Jūnijs
 • Aizliegums publicēt fiziskās personas dzīvesvietas adresi interneta vietnē.
 • Divi pienākumi attiecībā uz zīmes izvietošanu, kas brīdina par videonovērošanas veikšanu.
 • Amatpersonu personas kodu anonimizācija publiskajā telpā publicētajā dokumentā.
 • Personas datu reģistrācija inspekcijā un pienākums izslēgt no izlozes reģistrācijas formas aizpildāmo lauku “Personas kods”
Jūlijs
 • Pastāvīgs aizliegums publicēt bērna personas datus (fotoattēlus) interneta vietnē.
 • Pastāvīgs aizliegums piespiedu izsoles gadījumā ievietot informāciju par datu subjektiem (personas kodi un ziņas par personas darījumu pagātni un kredītsaistību apjomu) elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv.
 • Pienākums nodrošināt, ka juridiskā persona neveic datu subjekta administratīvajā aktā minēto personas datu apstrādi un nodrošināt juridiskās personas iepriekš parādvēstures datubāzē ievietoto personas datu, tostarp, informācijas par parādu, dzēšanu, kā arī trešo personu informēšanu par dzēšanu saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 13.panta piekto daļu
Augusts
 • Pienākums nodrošināt, ka netiek publicēti personu, kas ieguvušas naturalizācijas kārtībā Latvijas Republikas pilsonību, personas dati, tostarp, vārds, uzvārds, personas kods, kā arī jau iepriekš publicētie attiecīgie personas dati tiek dzēsti.
 • Pienākums reģistrēt personas datu apstrādi (videonovērošanas veidā).
 • Aicinājums SIA “Uzdevumi.lv” nodrošināt, ka visi skolnieku profili, kuros nav saņemta vecāku piekrišana, tiek padarīti par publiski nepieejamiem trešajām personām; izņemt lauku “Es piekrītu piedalīties topos un padarīt savu profilu publisku” no skolnieka profila reģistrācijas veidlapas portālā www.uzdevumi.lv un iekļaut to attiecīgā skolnieka vecāku profilā.
 • Pastāvīgs aizliegums zvērinātam tiesu izpildītājam no administratīvā akta spēkā stāšanas dienas veikt personas datu apstrādi, tas ir, iegūt un glabāt iesniedzējas un trešās personas personu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī uzlikts pienākums iznīcināt iesniedzējas un trešās personas personu apliecinošu dokumentu kopijas, kas ir jau tiesu izpildītāja rīcībā.
Septembris

-