Ievietots 14.03.2017 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2017.gadā reģistrētas 110 personas datu apstrādes un 27 izmaiņas personas datu apstrādes reģistrācijā, pieņemti 12 lēmumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrāciju, 9 lēmumi par personas datu apstrādes nereģistrāciju un 16 lēmumi par personas datu apstrādes reģistrāciju ar nosacījumu, tika veiktas un uzsāktas 130 pirmsreģistrācijas pārbaudes.

Sadalījums pa mēnešiem redzams 1. un 2.tabulā.

Lemumi

 

Pirmsregistracijas