Ievietots 08.02.2017 · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2017.gada janvārī reģistrētas 67 personas datu apstrādes un 15 izmaiņas personas datu apstrādes reģistrācijā, pieņemti 8 lēmumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrāciju,3 lēmumi par personas datu apstrādes nereģistrāciju un 8 lēmumi par personas datu apstrādes reģistrāciju ar nosacījumu, tika veiktas un uzsāktas 73 pirmsreģistrācijas pārbaudes.
Sadalījums redzams 1. un 2.tabulā.
2017_registr_janvaris

2017_pirmsreg_janvaris