Ievietots 21.06.2017 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2016.gada 12.jūlijā Eiropas Komisija pieņēma regulējumu par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu privātuma vairogu, kas aizsargā ikvienas personas  Eiropas Savienībā pamattiesības gadījumos, kad personas dati tiek pārsūtīti uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kā arī nodrošina juridisko noteiktību uzņēmumiem, kuri izmanto transatlantisko datu pārsūtīšanu.

Lai nodrošinātu Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/1250 (2016. gada 12. jūlijs) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par pienācīgu aizsardzību, ko nodrošina ES un ASV privātuma vairogs, efektīvāku regulējuma izpildi, Eiropas Komisija un Amerikas Savienoto Valstu  Tirdzniecības departaments aicina dalībvalstu šķīrējtiesnešus, kuri vēlas tik iekļauti neatkarīgā arbitrāžas sistēmā*, un atbilst prasībām, kas izklāstītas federālā reģistra paziņojumā var iesniegt pieteikumu, nosūtot uz to elektronisko pasta adresi Nasreen.Djouini@trade.gov, kas norādīta minētajā lēmumā.

* Arbitrāžas sistēma paredz publiski pieejamu informāciju personām, kuru dati tiek nodoti ASV kompānijām un uzskata, ka saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktām prasībām tiek pārkāptas viņu personas datu aizsardzības tiesības. 

Pieteikuma veidlapa jāiesniedz līdz 2017.gada 14.jūlijam (ieskaitot).

Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/1250 (2016. gada 12. jūlijs) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par pienācīgu aizsardzību, ko nodrošina ES un ASV privātuma vairogs: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016D1250

Plašāka informācija pieejama: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm

ASV Federālā reģistra paziņojums: https://www.federalregister.gov/documents/2017/06/14/2017-12370/eu-us-privacy-shield-invitation-for-applications-for-inclusion-on-the-list-of-arbitrators 

eu-us-privacy-shield