Ievietots 31.10.2017 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

29.panta darba grupa[1] izstrādā vadlīnijas par atsevišķiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) regulas jautājumiem.

Lai efektīvāk noritētu vadlīniju izstrāde, 29.panta darba grupa aicina sabiedrību izteikt viedokli un ierosinājumus par izstrādāto vadlīniju projektiem.

Šobrīd izstrādes procesā pieejamas vadlīnijas par personas datu aizsardzības pārkāpumiem un vadlīnijas par personas datu profilēšanu un automatizētu personas datu apstrādi (vadlīnijas pieejamas angļu valodā).

29.panta darba grupa aicina komentārus par vadlīniju izstrādi iesūtīt līdz 2017. gada 28. novembrim, nosūtot komentārus uz elektronisko pasta adresi  JUST-ARTICLE29WP-SEC@ec.europa.eu  vai presidenceg29@cnil.fr .

Informējam, ka iesūtot komentārus, Jūs apzināties, ka pastāv iespēja – Jūsu komentārs tiks publicēts.

  • Ja Jums nav iebildumi, ka tiks publicēti Jūsu personas dati, lūgums norādīt “Es sniedzu piekrišanu savu personas datu publicēšanai “Dokumenta nosaukums””.
  • Ja nevēlaties, lai Jūsu/uzņēmuma dati tiek publicēti, lūgums par to informēt, norādot, ka informācija ir konfidenciāla, vienlaikus iesniedzot komentāru, kurš satur publicējamu informāciju.

Komentārus varat iesniegt arī Datu valsts inspekcijā līdz 2017. gada 20. novembrim apkopošanai un iesniegšanai 29.panta darba grupai, nosūtot/ierakstot tos zemāk redzamā ailē.

 

Kontaktforma

Mēs vēlamies uzzināt Jūsu domas un ieteikumus.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

[1] Šī darba grupa tika izveidota saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 29. pantu. Tā ir neatkarīga Eiropas padomdevēja iestāde datu aizsardzības un privātuma jomā. Tās uzdevumi ir aprakstīti Direktīvas 95/46/EK 30. pantā un Direktīvas 2002/58/EK 15. pantā.