Ievietots 14.03.2017 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Lai informētu sabiedrību un veicinātu tās izpratni par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) apstiprināts Datu valsts inspekcijas informatīvo lekciju organizēšanas plāns.