Ievietots 22.08.2017 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2016.gada nogalē Datu valsts inspekcija uzsāka ikgadējo pārbaudi, kas tika īstenota sadarbības ietvaros ar Igaunijas un Lietuvas personas datu uzraudzības iestādēm jau piekto gadu.

Ciešāka sadarbība Baltijas valstu personas datu uzraudzības iestāžu starpā tika pārrunāta 2012.gadā, tai skaitā, nosakot ikgadēju savstarpēju vienotu pārbaudi par personas datu aizsardzības prasību ievērošanu kādā noteiktā sektorā.

Ik gadu, noslēdzot kopēji veikto pārbaudi, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas personas datu uzraudzības iestāžu pārstāvji izvērtē veiktās pārbaudes rezultātus, kā arī lemj par nākamā gada pārbaudes pasākuma sektoru un tēmu.

Šogad Baltijas valstu uzraudzības iestādes veica pārbaudi telekomunikāciju uzņēmumos, kuri sniedz saviem klientiem mobilo un viedierīču remonta pakalpojumus.

Datu valsts inspekcija veica pārbaudi trīs telekomunikāciju uzņēmumos. Pārbaudes mērķis bija noskaidrot, vai mobilo un viedierīču remonta sniegšanas procesā veiktā personas datu apstrāde atbilst personas datu aizsardzības principiem un vai, veicot datu apstrādi, tiek ievērotas Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

Tika secināts, ka telekomunikāciju uzņēmumi, kuros Datu valsts inspekcija veica pārbaudi, personas datu apstrādi mobilo un viedierīču remonta procesā uztic personas datu operatoriem, ar kuriem uzņēmums ir noslēdzis attiecīgu līgumu.

Pārbaude tika īstenota gan rakstveidā pieprasot informāciju, gan arī veicot pārbaudes klātienē mobilo un viedierīču remonta pakalpojumu sniegšanas vietās, tostarp tika pārbaudīta telekomunikāciju uzņēmumu iekšējā dokumentācija attiecībā uz veikto personas datu apstrādi un uzdoti jautājumi personālam par personas datu apstrādi remonta pakalpojumu sniegšanas procesā.

Izvērtējot pārbaudes ietvaros iegūto informāciju, Datu valsts inspekcija pārbaudes ietvaros nekonstatēja būtiskus Fizisko personu datu aizsardzības likuma pārkāpumus, tomēr atsevišķos gadījumos norādīja uz uzlabojumiem, kas būtu jāņem vērā attiecībā uz uzņēmuma iekšējo datu aizsardzības noteikumu dokumentāciju.

Datu valsts inspekcija turpina sekot līdzi, lai telekomunikāciju uzņēmumiem norādītie ieteikumi datu aizsardzības iekšējo procedūru jomā tiktu īstenoti, tādā veidā, nodrošinot iespējami augstāku personas datu aizsardzības līmeni konkrētajos uzņēmumos.