Ievietots 02.03.2017 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2017.gada februārī Datu valsts inspekcijas direktore, izvērtējot saņemtos lietas materiālus, kā arī veiktās datu apstrādes apjomu, mērķi, pārkāpuma raksturu, personas, kas tika saukta pie administratīvās atbildības, mantisko stāvokli, pieņēma lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu juridiskai personai par personas datu apstrādi, piemērojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.7 panta pirmajā daļā paredzēto maksimālo naudas sodu juridiskai personai – vienpadsmit tūkstoši četri simti euro apmērā. Juridiskā persona komerciāliem nolūkiem ilgstošā laika periodā publicēja personas datus sociālās tīklošanās vietnēs, tajā skaitā www.facebook.com un www.twitter.com bez Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.pantā noteiktā tiesiskā pamata, tas ir, konkrētajā gadījumā, bez personas, kuras dati (vārds, uzvārds un fotoattēls) tika publicēti, piekrišanas, un izplatīti neierobežotam cilvēku skaitam ne tikai Latvijā, bet pasaulē.

Datu valsts inspekcija norāda, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.7 panta pirmā daļa paredz administratīvo atbildību par nelikumīgām darbībām ar personas datiem, izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, amatpersonām — no simt četrdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz vienpadsmit tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

Datu valsts inspekcija papildus gan informē, ka minēto lēmumu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 288. panta pirmo un otro daļu un 289. panta pirmo daļu iesaistītajām pusēm ir tiesības pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā.