Ievietots 11.04.2017 · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija atgādina pretendentiem, kuri vēlas iegūt personas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju, ka nākamais personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums notiks 2017.gada 25.maijā, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas kārtot personas datu aizsardzības speciālista pārbaudījumu, var pieteikties līdz 2017.gada 12.maijam, aizpildot un iesniedzot  Iesnieguma veidlapu, kurai saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība” 16.punktu pielikumā pievieno nepieciešamos dokumentus (Dokumentu iesniegšanas brīdī jāuzrāda dokumentu oriģinālus)*.

!  Iesniedzot dokumentus pretendentam obligāti jāuzrāda personas apliecinošs dokuments.

Pamatojums: Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumi Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība“.

Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 vai nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.

Pieteikumu kvalifikācijas pārbaudījumam atradīsiet sadaļā “Nākamie personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumi” .

Pieteikuma veidlapa (MS Word)

 

* Iesniegtos dokumentus atpakaļ neizsniedz.

Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai arī sociālajos tīklos:  facebook.com (@Datuvalstsinspekcija) un Twitter (@Datu_inspekcija).