Ievietots 12.12.2017 · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka ir apkopoti 2017.gada piektā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma rezultāti.

Kopumā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu kārtoja 87 pretendenti - 46 personām ir piešķirta personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācija. Apsveicam ar personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas iegūšanu!

Diemžēl 41 pretendents nav nokārtojis personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu.

Vienlaikus izsakām pateicību 2017.gada 28.novembra klātienes konsultācijas dalībniekiem par ierosinājumiem un saturīgām diskusijām.

Ceram uz vēl labākiem rezultātiem arī turpmāk!

Informācija par personas datu aizsardzības speciālistiem pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv/personas-datu-apstrades-un-specialistu-registracijas-kartiba/personas-datu-aizsardzibas-specialisti/

 Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai arī sociālajos tīklos:  facebook.com (@Datuvalstsinspekcija) un Twitter(@Datu_inspekcija).

2017_12_12