Ievietots 08.02.2018 · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka ir apkopoti 2018.gada pirmā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma rezultāti.

Kopumā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu kārtoja 53 pretendenti - 44 personām ir piešķirta personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācija. Apsveicam ar personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas iegūšanu!

Diemžēl 9 pretendenti nav nokārtojuši personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu.

Vienlaikus izsakām pateicību 2018.gada 23.janvāra klātienes konsultācijas dalībniekiem par ierosinājumiem un saturīgām diskusijām.

Ceram uz vēl labākiem rezultātiem arī turpmāk!

Informācija par personas datu aizsardzības speciālistiem pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv/personas-datu-apstrades-un-specialistu-registracijas-kartiba/personas-datu-aizsardzibas-specialisti/

30012018

Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai arī sociālajos tīklos:  facebook.com (@Datuvalstsinspekcijaun Twitter (@Datu_inspekcija).