Ievietots 31.03.2017 · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka ir apkopoti 2017.gada otrā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma rezultāti.

Kopumā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu kārtoja 15 pretendenti - 11 personām ir piešķirta personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācija. Apsveicam ar personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas iegūšanu!

Diemžēl 4 pretendenti nav nokārtojuši personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu.

Vienlaikus izsakām pateicību 2017.gada 23.marta klātienes konsultācijas dalībniekiem par ierosinājumiem un saturīgām diskusijām.

Ceram uz vēl labākiem rezultātiem arī turpmāk!

 Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai arī sociālajos tīklos:  facebook.com (@Datuvalstsinspekcija) un Twitter (@Datu_inspekcija).