Ievietots 07.02.2017 · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka ir pagarināts pieteikšanās termiņš 2017.gada 23.februāra personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumam.

Personas, kas vēlas kārtot personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu, var pieteikties līdz 2017.gada 16.februārim, aizpildot un iesniedzot pievienoto Iesnieguma veidlapu un nepieciešamos dokumentus (uzrāda dokumentu oriģinālus)* un uzrādot personas apliecinošu dokumentu.

Pieteikuma veidlapa (MS Word)