Ievietots 16.05.2018 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Atgādinām, ka Datu valsts inspekcijas pārstāvji  2017.gada 11.aprīlī tikās ar Google Inc. pārstāvi Tomasu Gulbinas (Tomas Gulbinas), tikšanās reizē pārstāvji apsprieda aktuālākos jautājumus par tiesību “tikt aizmirstam” realizāciju un sadarbības pilnveidošanu starp Datu valsts inspekciju un Google Inc..

Izvērtējo saņemto informāciju Datu valsts inspekcija publicēja informāciju par kritērijiem, kas tiek ņemti vērā,  par personu iesniegto sūdzību par “tiesībām tikt aizmirstam” interneta vidē.

Saraksts pieejams: http://www.dvi.gov.lv/lv/wp-content/uploads/kriteriji.pdf 

Par vispārējo kritēriju sarakstu sūdzību par tiesībām “tikt aizmirstam” interneta vidē izskatīšanai: http://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/par-visparejo-kriteriju-sarakstu-sudzibu-par-tiesibam-tikt-aizmirstam-interneta-vide-izskatisanai/ 

Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai arī sociālajos tīklos facebook.com (@Datuvalstsinspekcijaun Twitter(@Datu_inspekcija).