Ievietots 22.12.2016 · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums notiks 2017.gada 23.februārī, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas kārtot personas datu aizsardzības speciālista pārbaudījumu, var pieteikties līdz 2017.gada 10.februārim, aizpildot un iesniedzot pievienoto Iesnieguma veidlapu un nepieciešamos dokumentus (uzrāda dokumentu oriģinālus)* un uzrādot personas apliecinošu dokumentu.
*Iesniegtos dokumentus atpakaļ neizsniedz.

Pamatojums: Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumi Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība”.

Vienlaicīgi, Datu valsts inspekcija aicina pretendentus, kas būs pieteikušies kārtot personas datu aizsardzības speciālista pārbaudījumu, 2017.gada 16.februārī no plkst.10.00 līdz 12.00, Blaumaņa ielā 11/13 3.stāvā uz konsultāciju.

Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 vai nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv

Pieteikuma veidlapa (MS Word)