Ievietots 26.02.2018 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Piektdien (23.02.) Datu valsts inspekcija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību aizvadīja pirmo no trim videokonferencēm par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.

Pirmajā daļā tika pievērsta uzmanība vispārīgam ieskatam personas datu aizsardzībā, Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ieviešanas un piemērošanas procesu, datu aizsardzības speciālists un personas datu apstrādes atbilstības novērtējuma sagatavošanas praktiskie aspekti.

 Videoieraksts un prezentāciju materiāli pieejami – http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3961-videokonference-par-personu-datu-aizsardzibas-jautajumiem-pirma-dala .

 


Trešdien (28.02.) plkst. 14.00 norisināsies otrā videokonference par personas datu apstrādi un aizsardzību.

Otrajā daļā tiks izskatīti jautājumi par personas datu apstrādi pašvaldību iestādēs, personas datu publicēšanu pašvaldību informatīvajos izdevumos un mājaslapās, personas datu apstrādi domes sēžu norises laikā un tehniskie risinājumi datu aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai.

 ! Videokonferences tiešraides laikā ikvienam būs iespēja uzdot jautājumus.

Informācija pieejama: http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3970-videokonference-par-personu-datu-aizsardzibas-jautajumiem-otra-dala .

! Šī būs otrā no vairākām videokonferencēm, par datu aizsardzības aktualitātēm (23.02. (pirmā daļa), 28.02. (otrā daļa) un 16.03. (trešā daļa)). Informācija par nākamo videokonferencēm sekos.

 

Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai arī sociālajos tīklos: facebook.com (@Datuvalstsinspekcija) un Twitter (@Datu_inspekcija).