Ievietots 07.03.2018 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2018.gada 23.februārī un 28. februārī  Datu valsts inspekcija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību aizvadīja divas no trim videokonferencēm par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.

  • Pirmajā daļā tika pievērsta uzmanība vispārīgam ieskatam personas datu aizsardzībā, Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ieviešanas un piemērošanas procesu, datu aizsardzības speciālists un personas datu apstrādes atbilstības novērtējuma sagatavošanas praktiskie aspekti.

 Videoieraksts un prezentāciju materiāli pieejami – http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3961-videokonference-par-personu-datu-aizsardzibas-jautajumiem-pirma-dala .

  • Otrajā daļā tika izskatīti jautājumi par personas datu apstrādi pašvaldību iestādēs, personas datu publicēšanu pašvaldību informatīvajos izdevumos un mājaslapās, personas datu apstrādi domes sēžu norises laikā un tehniskie risinājumi datu aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai.

Videoieraksts un prezentāciju materiāli pieejami - http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3970-videokonference-par-personu-datu-aizsardzibas-jautajumiem-otra-dala .

Piektdien (16.03.) plkst. 11.00 norisināsies trešā videokonference par personas datu apstrādi un aizsardzību.

Trešajā daļā tiks izskatīti jautājumi par personas datu apstrāde un aizsardzība Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanu centros, izglītības iestādēs, bibliotēkās. Kā nodrošināt personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kādi nosacījumi jāievēro, lai sagatavotos 2018.gada 25.maija izmaiņām. U.C. aktuālie jautājumi par personas datu apstrādi.

Informācija par videokonferenci pieejama : http://www.lps.lv/lv/zinas/lps

 ! Videokonferences tiešraides laikā ikvienam būs iespēja uzdot jautājumus.

 Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai arī sociālajos tīklos: facebook.com (@Datuvalstsinspekcija) un Twitter (@Datu_inspekcija).