Posted on February 8, 2018 · Posted in News

Jekaterina_Macuka

Source: “Latvijas Vēstneša” portāls “Par likumu un valsti”

Jekaterina Macuka, adviser on data protection matters for Ministry of Justice of the Republic of Latvia in the Republic of Moldova on 22 January, 2018 explained to the official publisher of the Republic of Latvia “Latvijas Vēstnesis” in official electronic publication portal “Par likumu un valsti” what is personal data and what will change with the upcoming General Data Protection Regulation.

Jekaterina Macuka explained – “Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kas ievieš jaunu pieeju personas datu aizsardzības jautājumos, sāks piemērot 2018. gada 25. maijā. Informācijas sabiedrībā, kad dzīve nav iedomājama bez interneta un gudrām viedierīcēm, ar kuru palīdzību cilvēki vairāk vai mazāk apdomīgi dalās ar saviem personas datiem, jauns regulējums ir likumsakarīga evolūcija, nevis revolūcija.”

Video of interview is available on the official publisher of the Republic of Latvia “Latvijas Vēstnesis” official electronic publication portal “Par likumu un valsti” – http://www.lvportals.lv/visi/viedokli/292782-video-personas-dati-un-vispariga-datu-aizsardzibas-regula/