Ministru kabineta noteikumi Nr.267

Rīgā 2005.gada 19.aprīlī (prot. Nr.21 12.§)

Noteikumi par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja civiltiesiskās atbildības minimālo apdrošināšanas summu

Izdoti saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 14.panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja civiltiesiskās atbildības minimālo apdrošināšanas summu.

2. Uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja civiltiesiskās atbildības minimālā apdrošināšanas summa katram apdrošinājuma ņēmējam gadā ir 300000 latu.

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumus Nr.2 “Noteikumi par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja civiltiesiskās atbildības minimālo apdrošināšanas summu un apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 4.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Page last updated: June 11, 2013 04:54 PM