Ministru kabineta noteikumi Nr.371

Rīgā 2010.gada 20. aprīlī (prot. Nr.20 23.§)

Noteikumi par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditācijas un akreditācijas atjaunošanas valsts nodevu

Izdoti saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 10.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditācijas un akreditācijas atjaunošanas valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību.

2. Valsts nodevas likmes ir šādas:

2.1. sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditācija – 250 latu;

2.2. sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditācijas atjaunošana – 50 latu;

2.3. akreditācijas kartes dublikāta izsniegšana – 20 latu.

3. Valsts nodevu maksā pirms attiecīgā pieteikuma iesniegšanas.

4. Valsts nodevu maksā vienā no šādiem veidiem:

4.1. Datu valsts inspekcijā, izmantojot maksājumu karti;

4.2. kredītiestādē vai citā finanšu iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumus.

5. Valsts nodevu neatmaksā, ja tiek pieņemts lēmums atteikt sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditāciju vai akreditācijas atjaunošanu.

6. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumus Nr.159 “Noteikumi par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditācijas un akreditācijas atjaunošanas valsts nodevu” (Latvijas Vēstnesis, 2003, 58.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis 

Page last updated: June 11, 2013 04:55 PM