Ievietots 11.03.2014 · sadaļā Arhīvs

Izvērtējot Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk – FPDAL) normas un to piemērošanu praksē, tika secināts, ka ir nepieciešams veikt grozījumus FPDAL, lai atvieglotu pārziņa darbību, iesaistītu datu subjektu iespējamā datu aizsardzības pārkāpuma risināšanā, tādējādi mazinot ļaunprātīgu datu subjekta rīcību (piemēram, nepamatoti pieprasot pārzinim lielā apmērā informāciju utt.). Tika izstrādāti grozījumi FPDAL, kas stājas spēkā š.g. 7.martā.

Grozījumos FPDAL tiek noteikts, ka:
1. attiecībā uz personas datu apstrādi var būt vairāki pārziņi jeb vairāki atbildīgie, kas nosaka apstrādes mērķi un apstrādes līdzekļus;
2. likuma 3.pantā minetājām pilnvarotājām personām ir papildus kritēriju iecelšanai un par šādu personu iecelšaņu pirms personas datu apstrādes uzsākšanas ir jāinformē Datu valsts inspekcija;
3. datu subjekti pirms personas datu apstrādes nav jāinformē par personu datu apstrādes operatoru;
4. gadījumos, kad persona pieprasa informāciju par sevi, videonovērošanas gadījumos, pārzinim ir tiesības pieprasīt informāciju, kas nepieciešama datu subjekta un pieprasīto personas datu identificēšanai;
5. tikai noteiktos gadījumos ir nepieciešams reģistrēt personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, piemēram, ja tiek veikta videonovērošana, saglabājot videoierakstus (personas datus);
6. turpmāk netiks izsniegtas personas datu apstrādes reģistrācijas apliecības. Faktu, ka personas datu apstrāde ir reģistrēta, apliecinās lēmums par reģistrāciju. Apliecību varēs iegūt par maksu pēc 2014.gada 1.jūnija;
7. precizēta personas datu nodošanas kārtība, ja dati tiks nodoti ārpus ES/EEZ.

Saistībā ar grozījumiem FPDAL papildus nepieciešams izstrādāt trīs Ministru kabineta noteikumu projektus. Plānots, ka tie tiks izdoti līdz š.g. 1.jūnijam.