Ievietots 29.05.2014 · sadaļā Arhīvs

2014.gada 5.jūnijā Strasbūrā, Francijā norisināsies Eiropas datu aizsardzības institūciju Pavasara konference, kurā piedalīsies Eiropas Savienības dalībvalstu personas datu aizsardzības uzraudzību institūciju vadītāji. Pasākumā piedalīsies arī Datu valsts inspekcijas direktore Signe Plūmiņa.

Pavasara konference ir viens no svarīgākajiem personas datu aizsardzības uzraudzības institūciju ikgadējiem pasākumiem Eiropā. Lēmums par šādas ikgadējās konferences organizēšanu tika pieņemts jau 1993.gadā Parīzē, Francijā, un katru gadu konference tiek organizēta kādā no Eiropas valstīm. 2014.gada Pavasara konference tiks veltīta personas datu aizsardzības uzraudzības institūciju ciešākai sadarbībai globalizācijas un virtuālās vides ietekmē. Konferences laikā ir iespēja ikvienam konferences pārstāvim diskutēt par datu aizsardzības jautājumiem, lai palīdzētu sekmēt pamattiesības uz datu aizsardzību.

Papildus informācijai skatīt – http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/european-conference/