Ievietots 19.01.2015 · sadaļā Arhīvs

Datu valsts inspekcija informē, ka nākamais personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums notiks 2015.gada 19.martā, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas kārtot personas datu aizsardzības speciālista pārbaudījumu, var pieteikties līdz 2015.gada 12.martam, klātienē iesniedzot Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus (uzrāda dokumentu oriģinālus)* un uzrādot personas apliecinošu dokumentu.

* Iesniegtos dokumentus atpakaļ neizsniedz.

Pamatojums: Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumi Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība”.

Ja nepieciešama papildus informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 vai nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.