Ievietots 02.12.2015 · sadaļā Arhīvs

Datu valsts inspekcija informē, ka personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums notiks 2015.gada 18.decembrī, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas kārtot personas datu aizsardzības speciālista pārbaudījumu, var pieteikties līdz 2015.gada 11.decembrim, aizpildot un iesniedzot pievienoto Iesnieguma veidlapu un nepieciešamos dokumentus (uzrāda dokumentu oriģinālus)* un uzrādot personas apliecinošu dokumentu.

Iesnieguma veidlapa

Pamatojums: Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumi Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība”.

Ja nepieciešama papildus informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 vai nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.

* Iesniegtos dokumentus atpakaļ neizsniedz.