Ievietots 08.06.2015 · sadaļā Arhīvs

Datu valsts inspekcija 2015.gada 17.jūnijā organizē semināru par personas datu aizsardzību.

Dalība seminārā Jums palīdzēs izprast Fizisko personu datu aizsardzības likuma normu piemērošanu, kā arī iegūt atbildes uz Jums interesējošiem jautājumiem kā, piemēram:

  • kā nodrošināt tiesisku personas datu apstrādi;
  • kādas ir datu subjektu tiesības;
  • vai un kādus dokumentus pārzinis drīkst kopēt;
  • kā nodrošināt personas datu drošību;
  • kas nepieciešams tiesiskai datu nodošanai uz citām valstīm;
  • kādos gadījumos jāveic reģistrācija Datu valsts inspekcijā;
  • vai pārzinim ir nepieciešams personas datu apstrādes speciālists;
  • kādos gadījumus drīkst elektroniski sūtīt reklāmu.

Seminārs notiks Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13-15, no plkst. 12:00 līdz 16:00.

Dalības maksa seminārā saskaņā ar Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi ir 48,24 EUR.

Lai pieteiktu dalību seminārā, lūdzu kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 vai nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.