Par sensitīvo datu publiskošanu

Ievietots 20.03.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija, paskaidro, ka saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) 6.panta 1.punkta d) apakšpunktu personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses (piemērām, gadījumos, kad nepieciešams veikt pasākumus epidēmijas uzraudzībai), kā arī saskaņā ar 9.panta 2.punkta “i” un “j” apakšpunktu, īpašu..
Lasīt vairāk »

DVI vērš uzmanību uz personu tiesībām un pienākumiem datu aizsardzības jomā veselības informācijas kontekstā

Ievietots 17.03.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Ņemot vērā aktuālo informāciju par Covid-19 un tā izplatību pasaulē un arī Latvijā, Datu valsts inspekcija sniedz informāciju par personu tiesībām un pienākumiem datu aizsardzības jomā veselības informācijas kontekstā. Inspekcija atgādina, ka personas datu apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja ir piemērojams vismaz viens no Vispārīgās..
Lasīt vairāk »

Par izmaiņām telefonkonsultāciju sniegšanā

Ievietots 17.03.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1.apakšpunktā norādīto un izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, no 2020.gada 17.marta, lai veicinātu Datu valsts inspekcijas (turpmāk-Inspekcija) sasniedzamību un saziņu ar sabiedrību, Inspekcija ievieš izmaiņas telefonisko konsultāciju sniegšanā. Vienlaikus Inspekcija vērš uzmanību, ka konsultācijas iespējams saņemt arī..
Lasīt vairāk »

Par radošo konkursu jauniešiem “Dati ir vērtība – sargā tos!”

Ievietots 13.03.2020. · sadaļā 1.lapa, DPSME jaunumi, Ziņas

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Datu valsts inspekcija informē, ka konkursa “Dati ir vērtība-sargā tos!” otrā kārta un fināls, kas bija paredzēts no 2020.gada 25.marta līdz 2020.gada 5.maijam tiek ATCELTS. Datu valsts inspekcija individuāli sazināsies ar..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcija līdz 14. aprīlim pārtrauc klientu pieņemšanu klātienē

Ievietots 13.03.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1.apakšpunktā norādīto un izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Datu valsts inspekcija no šā gada 13.marta līdz 14.aprīlim pārtrauc klientu pieņemšanu klātienē. Datu valsts inspekcija aicina iedzīvotājus izturēties atbildīgi pret savu un citu personu veselību un saziņai ar..
Lasīt vairāk »

Tiesības uz informāciju — norādījumi iestādēm, ņemot pirkstu nospiedumus Eurodac vajadzībām

Ievietots 10.03.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

             Datu valsts inspekcija informē, ka Apvienotās pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac (Eiropas patvēruma meklētāju daktiloskopijas datubāze) uzraudzības institūcijas sekretariāts ir izstrādājis informatīvo materiālu “Tiesības uz informāciju — norādījumi iestādēm, ņemot pirkstu nospiedumus Eurodac vajadzībām”, kurā sniegta informācija iestādēm par to, kā saprotamā un pieejamā..
Lasīt vairāk »

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas astoņpadsmitā plenārsesija

Ievietots 24.02.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija – astoņpadsmitā plenārsesija: VDAR novērtējums; Vadlīnijas par VDAR 46. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 46. panta 3. punkta b) apakšpunktu attiecībā uz personas datu nosūtīšanu starp EEZ un ārpus EEZ esošām publiskām iestādēm un struktūrām; Ziņojums par apvienošanās ietekmi uz privātumu Briselē, 20. februārī –..
Lasīt vairāk »

Veidojam Eiropas digitālo nākotni: Eiropas Komisija iepazīstina ar datu un mākslīgā intelekta stratēģijām

Ievietots 20.02.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Komisija iepazīstina ar Eiropas Datu stratēģiju un rīcībpolitiskajiem risinājumiem. #DigitalEU #EUshapingDigital Jēgpilni izmantotas digitālās tehnoloģijas dos daudzējādu labumu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Nākamo piecu gadu laikā Komisija pievērsīsies trim galvenajiem mērķiem digitālajā jomā: tehnoloģija, kas darbojas cilvēku labā; taisnīga un konkurētspējīga ekonomika; atvērta, demokrātiska un ilgtspējīga sabiedrība. Šodien (19.02.2020.) iezīmējam sistēmu,..
Lasīt vairāk »

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas septiņpadsmitā plenārsesija

Ievietots 11.02.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija – septiņpadsmitā plenārsesija: 64. pants Viedokļi par akreditācijas prasībām attiecībā uz rīcības kodeksu uzraudzības iestādēm (BE, ES, FR SA), Vadlīnijas par satīklotiem transportlīdzekļiem, Vadlīnijas par personas datu apstrādi, izmantojot videoierīces, 64. pants Viedokļi par akreditācijas prasībām sertifikācijas iestādēm (LU, UK), 64. pants Atzinums par Fujikura Automotive..
Lasīt vairāk »

Pagarināts pieteikšanās termiņš, lai piedalītos konkursā jauniešiem “Dati ir vērtība – sargā tos!”

Ievietots 28.01.2020. · sadaļā 1.lapa, DPSME jaunumi, Ziņas

Datu valsts inspekcija izsaka pateicību tām jauniešu komandām, kuras savus pieteikumus iesūtīja līdz 2020.gada 27.janvārim un informē, ka līdz 2020.gada 14.februārim jauniešiem vecumā no 13 – 17 gadiem ir iespēja iesūtīt savu pieteikumu un piedalīties konkursā “Dati ir vērtība – sargā tos!” . Konkurss tiek organizēts projekta “Vispārīgā datu aizsardzības..
Lasīt vairāk »