Direktīvas 95/46/EK 29.panta Darba grupas paziņojums M.Šrema lietā

Ievietots 21.10.2015. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

(Spriedums lietā C-362/141) 2015.gada 16.oktobrī Direktīvas 95/46/EK 29.panta Darba grupa (turpmāk – 29.panta Darba grupa) publiskoja paziņojumu M.Šrema lietā pret Datu aizsardzības uzraudzības institūciju (lieta Nr.C-362-14), kas tika skatīta Eiropas Savienības Tiesā. Ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2015.gada 6.oktobra spriedumu, 29.panta Darba grupa ir diskutējusi par sekām, kas izriet no..
Lasīt vairāk »

Kā pārziņiem sākt gatavojoties ES Vispārējai datu aizsardzības regulai?

Ievietots 02.10.2015. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Pēdējā laikā aizvien biežāk publiski izskan jautājums par Eiropas Komisijas iniciēto reformu personas datu aizsardzības jomā, ņemot vērā to, ka plānots 2016.gada jūnijā pieņemt Vispārējo personas datu aizsardzības regulu, kas spēkā varētu stāties 2018.gada jūnijā (vai 2018.gada beigās). Lai gan no praktiskās piemērošanas ir ļoti daudz neskaidru jautājumu, kā minētā..
Lasīt vairāk »

Akreditēts pirmais kredītbirojs

Ievietots 17.09.2015. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija 2015.gada 16.septembrī pieņēma lēmumu izsniegt pirmo licenci kredītinformācijas biroja darbībai. Licence izsniegta akciju sabiedrībai “Kredītinformācijas birojs” uz pieciem gadiem. Kredītbirojam ir nepieciešama licence, lai apstrādātu ziņas par fiziskas personas parādiem, tās nodotu trešajām personām izmantošanai kādam no Kredītinformācijas biroju likuma 4.panta otrajā daļā noteiktajiem mērķiem, kā arī..
Lasīt vairāk »

EDPS – Datu aizsardzības reforma ir lielā Eiropas iespēja

Ievietots 30.07.2015. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Datu aizsardzības uzrauga birojs (EDPS) 2015.gada 27.jūlijā ir publiskojis viedokli Nr.3/2015 „Eiropas lielā iespēja. EDPS rekomendācijas par ES izvēles iespējām datu aizsardzības reformas kontekstā” (viedokļa tekstu angļu valodā skatīt – https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/lang/fr/Reform_package). EDPS uzsver, ka Eiropas Komisijas iniciētajai datu aizsardzības reformai: jānodrošina labāki nosacījumi ES pilsoņiem attiecībā uz savu personas..
Lasīt vairāk »

Aicinām pieteikties kredītinformācijas biroju auditēšanas ekspertus

Ievietots 06.07.2015. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Aicinām pieteikties ekspertus, kam būs tiesības veikt auditu un sagatavot audita ziņojumu saskaņā ar 2015.gada 2.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 267 “Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi” 10.punktu. Pielikumā veidlapa, kas palīdzēs Jums iesniegt informāciju par atbilstību noteikumos izvirzītajām prasībām ekspertiem.

Panākta būtiska virzība Vispārējās datu aizsardzības regulas kontekstā

Ievietots 19.06.2015. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Latvias prezidentūras laikā Eiropas Savienības Padomē, 2015.gada 15.jūnijā ES Padome vienojās par vispārēju pieeju attiecībā uz vispārējo datu aizsardzības regulu, kas nosaka digitālajam laikmetam pielāgotus noteikumus. Šīs regulas divi galvenie mērķi ir uzlabot personas datu aizsardzības līmeni un uzlabot biznesa iespējas digitālajā vienotajā tirgū. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzina: “Šodien..
Lasīt vairāk »