Nozagtā identitāte fiktīvo darba attiecību pamatā

Ievietots 07.11.2016. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Lai Datu valsts inspekcija varētu izpildīt pienākumu uzraudzīt personas datu apstrādes atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk – FPDAL) prasībām un izmantot savas FPDAL noteiktās tiesības un pienākumus, tajā skaitā pieprasīt kļūdainu vai nelikumīgi iegūtu datu izdzēšanu vai iznīcināšanu un noteikt aizliegumu datu apstrādei, ir nepieciešams konstatēt, vai starp..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcijas reģionālie semināri

Ievietots 27.10.2016. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Lai paaugstinātu sabiedrības informētību par personas datu apstrādes un aizsardzības pamatprincipiem, vispārīgās personas datu aizsardzības regulu, kura tiks piemērota ar 2018.gada 25.maju, Datu valsts inspekcija sadarbībā ar Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociāciju Latvijas reģionos organizē seminārus par personas datu aizsardzību. Semināri ir norisinājušies jau Kurzemes, Rīgas un Vidzemes..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcijas veikto pirmsreģistrācijas pārbaužu un pieņemto lēmumu personas datu apstrādes reģistrācijas procesā statistika no 2016.gada janvāra līdz septembrim

Ievietots 26.10.2016. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2016.gada janvāra – septembra mēnešos reģistrētas 499 personas datu apstrādes un 138 izmaiņas personas datu apstrādes reģistrācijā (2015.gada janvāra-septembra mēnešos reģistrētas 312 personas datu apstrādes un 169 izmaiņas personas datu apstrādes reģistrācijā), pieņemti 38 lēmumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrāciju, 40 lēmumi par personas..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcijas uzliktie pienākumi pārziņiem personas datu apstrādē š.g. pirmajos deviņos mēnešos

Ievietots 25.10.2016. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Seminārs personas datu aizsardzības speciālistiem š.g. 13.decembrī

Ievietots 19.10.2016. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība” 27.1.punktu organizē semināru personas datu aizsardzības speciālistiem. Seminārs notiks š.g. 13.decembrī no pulksten 12:00 līdz 16:30. Semināra norises vieta tiks precizēta. Dalības maksa seminārā saskaņā ar Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi ir..
Lasīt vairāk »

Seminārs Jēkabpilī par datu aizsardzību

Ievietots 30.09.2016. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Lai pieteiktu dalību seminārā, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu un nosūtīt šo formu uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv. Pieteikšanās semināram – līdz 7.novembrim (ieskaitot).

Personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums

Ievietots 26.09.2016. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem

Datu valsts inspekcija informē, ka personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums notiks 2016.gada 29.novembrī, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas kārtot personas datu aizsardzības speciālista pārbaudījumu, var pieteikties līdz 2016.gada 17.novembrim, aizpildot un iesniedzot pievienoto Iesnieguma veidlapu un nepieciešamos dokumentus (uzrāda dokumentu oriģinālus)* un uzrādot personas apliecinošu dokumentu...
Lasīt vairāk »

Mobilo sakaru operatori vairs nezvanīs citu operatoru klientiem telemārketinga nolūkos

Ievietots 26.08.2016. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Mobilo sakaru operatori – LMT, Tele2, Bite Latvija ir parakstījuši labas prakses kodeksu “Par komerciālu paziņojumu sūtīšanas komercpraksi, izmantojot telemārketingu”, kas stājas spēkā š.g. 25.augustā. Datu valsts inspekcija atzinīgi novērtē mobilo sakaru operatoru iniciatīvu, parakstot labas prakses kodeksu. Kodekss ir apliecinājums tam, ka Latvijas iedzīvotāju privātums, personas datu aizsardzība tiek..
Lasīt vairāk »

Eiropas Komisija pieņēmusi regulējumu par ES un ASV “privātuma vairogu”

Ievietots 19.08.2016. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Komisija pieņēmusi regulējumu par ES un ASV “privātuma vairogu” Detalizētāka informācija aplūkojama: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_lv.htm

Par konferenci privātuma un drošības jautājumos

Ievietots 19.08.2016. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Cīrihē, Šveicē 2016.gada 31.augustā norisināsies simpozijs: “21.konference privātuma un drošības jautājumos”. Tostarp tiks aplūkoti jautājumi par jaunās datu reformas ietekmi uz personas datu aizsardzības jomu Šveicē. Konferencē tiek aicināti piedalīties gan publiskā, gan privāta sektora pārstāvji, un tās darba valoda ir vācu valoda. Interesentiem detalizētāka informācija par konferences norisi, reģistrāciju..
Lasīt vairāk »