Skaidrojums par videonovērošanas veikšanu ar videoreģistrātoru vai citām ierīcēm un filmēšanu

Ievietots 24.05.2016. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Ņemot vērā šobrīd aktuālo jautājumu, kā arī 2016.gada 18.maija BezTabu sižetā un citos masu saziņu līdzekļos neprecīzi izskanējušo/pasniegto informāciju, Datu valsts inspekcija paskaidro: Datu valsts inspekcija nereģistrē konkrētu ierīci, ar kuru tiek veikta videonovērošana vai tiek nofilmēts konkrēts moments. Attiecībā uz personas datu apstrādi (veicot videoierakstu, kurš saistāms ar identificētām..
Lasīt vairāk »

Stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 28. augusta noteikumos Nr. 572 un Nr. 573

Ievietots 16.05.2016. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 28. augusta noteikumos Nr. 572 “Noteikumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrācijas iesnieguma un iesnieguma par personas datu aizsardzības speciālista izslēgšanu no Datu valsts inspekcijas reģistra veidlapu paraugiem” un Ministru kabineta 2007. gada 28. augusta noteikumos Nr. 573 “Noteikumi par personas datu apstrādes..
Lasīt vairāk »

Par aktuālo datu aizsardzības jautājumu konferenci Berlīnē, Vācijā

Ievietots 08.04.2016. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas datu aizsardzības dienu ietvaros Vācijā, Berlīnē, no 2016.gada 25.-26.aprīlim norisināsies konference par aktuāliem personas datu aizsardzības jautājumiem, akcentējot personas datu nodošanu starptautiskā mērogā, kas skar arī komersantu intereses. Tostarp tiks aplūkota Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas panāktā vienošanās par jaunajiem datu aizsardzības noteikumiem (Eiropas Parlamenta un Padomes regula par..
Lasīt vairāk »

Dalība Latvijas Zobārstu asociācijas sēdē

Ievietots 07.03.2016. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Š.g. 5.martā norisinājās Latvijas Zobārstu asociācijas sēde, kurā ar prezentāciju par personas datu apstrādes reģistrācijas jautājumiem piedalījās Datu valsts inspekcijas Otrās uzraudzības daļas pārstāvis. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.panta 3.punktu zobārstniecībām ir jāveic personas datu apstrādes reģistrācija Datu valsts inspekcijā. Personas datu apstrādes reģistrācija zobārstniecībām ir jāveic..
Lasīt vairāk »

Elektronisko sakaru komersantiem jāiesniedz statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem par 2015.gadu

Ievietots 18.01.2016. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Elektronisko sakaru komersantiem līdz kārtējā gada 1.februārim jāiesniedz Datu valsts inspekcijā statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem, kurus iepriekšējā gadā atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 71.prim panta pirmajai daļai veikušas pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa. Pamatojums: Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.820 “Kārtība, kādā..
Lasīt vairāk »

Infografika – Eiropas datu aizsardzība digitālajā laikmetā

Ievietots 20.12.2015. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Avots: consilium.europa.eu.

Direktīvas 95/46/EK 29.panta Darba grupas paziņojums M.Šrema lietā

Ievietots 21.10.2015. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

(Spriedums lietā C-362/141) 2015.gada 16.oktobrī Direktīvas 95/46/EK 29.panta Darba grupa (turpmāk – 29.panta Darba grupa) publiskoja paziņojumu M.Šrema lietā pret Datu aizsardzības uzraudzības institūciju (lieta Nr.C-362-14), kas tika skatīta Eiropas Savienības Tiesā. Ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2015.gada 6.oktobra spriedumu, 29.panta Darba grupa ir diskutējusi par sekām, kas izriet no..
Lasīt vairāk »

Kā pārziņiem sākt gatavojoties ES Vispārējai datu aizsardzības regulai?

Ievietots 02.10.2015. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Pēdējā laikā aizvien biežāk publiski izskan jautājums par Eiropas Komisijas iniciēto reformu personas datu aizsardzības jomā, ņemot vērā to, ka plānots 2016.gada jūnijā pieņemt Vispārējo personas datu aizsardzības regulu, kas spēkā varētu stāties 2018.gada jūnijā (vai 2018.gada beigās). Lai gan no praktiskās piemērošanas ir ļoti daudz neskaidru jautājumu, kā minētā..
Lasīt vairāk »

Akreditēts pirmais kredītbirojs

Ievietots 17.09.2015. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija 2015.gada 16.septembrī pieņēma lēmumu izsniegt pirmo licenci kredītinformācijas biroja darbībai. Licence izsniegta akciju sabiedrībai “Kredītinformācijas birojs” uz pieciem gadiem. Kredītbirojam ir nepieciešama licence, lai apstrādātu ziņas par fiziskas personas parādiem, tās nodotu trešajām personām izmantošanai kādam no Kredītinformācijas biroju likuma 4.panta otrajā daļā noteiktajiem mērķiem, kā arī..
Lasīt vairāk »

EDPS – Datu aizsardzības reforma ir lielā Eiropas iespēja

Ievietots 30.07.2015. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Datu aizsardzības uzrauga birojs (EDPS) 2015.gada 27.jūlijā ir publiskojis viedokli Nr.3/2015 „Eiropas lielā iespēja. EDPS rekomendācijas par ES izvēles iespējām datu aizsardzības reformas kontekstā” (viedokļa tekstu angļu valodā skatīt – https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/lang/fr/Reform_package). EDPS uzsver, ka Eiropas Komisijas iniciētajai datu aizsardzības reformai: jānodrošina labāki nosacījumi ES pilsoņiem attiecībā uz savu personas..
Lasīt vairāk »