Atzinums par 5/2019 par mijiedarbību starp e-privātuma direktīvu un Vispārīgo Datu aizsardzības regulu attiecībā uz datu aizsardzības kompetenci, uzdevumiem un pilnvarām

Ievietots 28.03.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Briselē, 12. martā Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDPB) ir publicējusi EDPB mājas lapā paziņojumu, kurā aicina ES likumdevējus pastiprināt centienus pieņemt e-privātuma regulu, kā rezultātā tiktu pabeigts Eiropas Savienības (ES) datu aizsardzības un elektronisko sakaru konfidencialitātes regulējums, kas vienlaikus papildinātu Vispārīgo datu aizsardzības regulu un nodrošinātu papildus garantijas visiem elektronisko..
Lasīt vairāk »

Preses relīze: Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas septītā plenārsēde: EDAK darba programma 2019.–2020. gadam, atzinums par administratīvās kārtības projektu finanšu tirgu uzraudzības jomā, Brexit, vadlīnijas par rīcības kodeksiem

Ievietots 22.03.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Briselē, 13. februārī. – 12. februārī Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) septītajā plenārsēdē tikās Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) datu aizsardzības iestāžu pārstāvji un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs. Plenārsēdē tika apspriests plašs tematu klāsts. EDAK darba programma 2019.–2020. gadam EDAK saskaņā ar EDAK reglamenta 29. pantu pieņēma savu divu gadu darba..
Lasīt vairāk »

Preses relīze: Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) sestā plenārsēde: privātuma vairogs, Brexit, jautājumi un atbildes par klīniskajiem izmēģinājumiem, novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību (NIDA) saraksti, sertifikācijas pamatnostādnes un EDAK atbilde Austrālijas uzraudzības iestādei attiecībā uz paziņojumu par datu aizsardzības pārkāpumiem

Ievietots 22.03.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Briselē, 24. janvārī. Eiropas Datu aizsardzības iestāžu pārstāvji 22. un 23. janvārī piedalījās Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) rīkotajā sestajā plenārsēdē. Plenārsēdē tika apspriests plašs tematu klāsts. Privātuma vairogs EDAK locekļi pieņēma EDAK ziņojumu par otro gada pārskatu par ES un ASV privātuma vairogu. EDAK atzinīgi vērtē ASV iestāžu un..
Lasīt vairāk »

Paziņojums par personas datu izmantošanu politisko kampaņu laikā

Ievietots 22.03.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Tuvojoties  Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kā arī citām vēlēšanām nacionālajā līmenī 2019. gadā visā Eiropas Savienībā un ārpus tās, Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK) šā gada 13. martā ir nākusi klajā ar paziņojumu par personas datu apstrādes principiem un pienākumiem, kurus būtu jāievēro vēlēšanu kampaņā  iesaistītajiem dalībniekiem (piemēram, politiskajām partijām, kandidātiem,..
Lasīt vairāk »

Preses relīze: Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas astotā plenārsēde- Mijiedarbība e-privātuma direktīva un VDAR, paziņojums par E-privātuma regulu, NIDA saraksti Spānija & Islande, Paziņojums par vēlēšanām

Ievietots 18.03.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas astotā plenārsēde: Mijiedarbība e-privātuma direktīva un VDAR, paziņojums par E-privātuma regulu, NIDA saraksti Spānija & Islande, Paziņojums par vēlēšanām Briselē, 13. marts — 12. un 13. martā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) datu uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, kas veido Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju (EDAK),..
Lasīt vairāk »

Biežāk uzdotie jautājumi par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības bez vienošanās tā dēvētajā “No-deal” Brexit gadījumā

Ievietots 05.03.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

        Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ir nākusi klajā ar informatīvu paziņojumu organizācijām par iespējamiem personas datu nosūtīšanas mehānismiem no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) uz Apvienoto Karalisti (turpmāk – AK) “No-deal” Brexit gadījumā.        Lai pārziņi un apstrādātāji labāk sagatavotos “No-deal” Brexit scenārijam, Datu valsts inspekcija..
Lasīt vairāk »

Datu nosūtīšana uz Apvienoto Karalisti “No deal” Brexit gadījumā

Ievietots 26.02.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2019. gada 13. februārī Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ir nākusi klajā ar informatīvu paziņojumu organizācijām par personas datu nosūtīšanu iespējamiem mehānismiem no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) uz Apvienoto Karalisti ‘’No deal” Brexit gadījumā. Paziņojumā minētie iespējamie datu nosūtīšanas mehānismi ir saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas noteikumiem.   Eiropas Datu..
Lasīt vairāk »

Desmit populārākās Latvijas Pašvaldību savienības videokonferences 2018. gadā

Ievietots 21.02.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2018.gada 23.februārī Datu valsts inspekcija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) uzsāka informatīvo videokonferenču ciklu par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Visas trīs videokonferences ir iekļuvušas LPS Top 10 skatītāko videokonferenču sarakstā! Informācija pieejama https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4546-desmit-popularakas-latvijas-pasvaldibu-savienibas-videokonferences-2018-gada . Paldies Latvijas Pašvaldību savienībai par sadarbību! Informācija par videokonferencēm: Pirmajā daļā (23.02.2018.) tika..
Lasīt vairāk »

Ir pieejama EDPB darba programma 2019/2020 gadam

Ievietots 20.02.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDPB)* interneta vietnē publicēta EDPB 2019/2020 DARBA PROGRAMMA EDPB 2019/2020 DARBA PROGRAMMA pieejama  https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-02-12plen-2.1edpb_work_program_en.pdf EDPB darba plānā ir paredzēti četri galvenie uzdevumi: Izstrādāt viedokļus, vadlīnijas, rekomendācijas un labās prakses piemērus, lai veicinātu vienotu izpratni par Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Policijas direktīva**; Konsultēt Eiropas Komisiju par..
Lasīt vairāk »

Par revidenta statusu sniedzot revīzijas pakalpojumus

Ievietots 29.01.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Vai zvērināts revidents, sniedzot finanšu pārskata revīzijas pakalpojumus organizācijai, ir uzskatāms par pārzini vai par apstrādātāju? Vispirms Inspekcija informē, ka ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) piemērošanas uzsākšanas brīdi (no 2018.gada 25.maija) personas datu apstrādes pamatprincipi nemainās, bet Regula būtiski paplašina katras personas tiesības datu apstrādē un rada jaunus pienākumus..
Lasīt vairāk »